5000 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI(BOŞ KALAN KONTENJANLARA)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalardan boş kalan 2.858 kontenjana Ek 1’de belirtilen alanlarda başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda indirilecek kılavuzda yer alan açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

Ek-1 Boş Kalan Kontenjan Listesi

Kılavuzu görüntülemek için tıklayın.

Başvuru yapmak için tıklayın.