ADANA KOZAN USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

ADANA KOZAN Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

ADANA KOZAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

SON DUYURU

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 03-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır.

ÖNCEKİ DUYURU

Kurumumuzca 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılında açılacak olan kurslarda ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Ücretli Usta Öğretici başvuruları alınacaktır.

Ücretli usta öğretici başvuruları 3 Eylül 2018 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) kurumumuza şahsen yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1- Usta Öğretici Başvuru Formu (Üzerine tıklayarak indireceğiniz başvuru formu yazıcıdan çıktısı alınarak fotoğraf ekleyerek eksiksiz doldurulacaktır).

2- Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınabilir).

3- Nüfus Kağıdı Fotokopisi.

4- Diploma Aslı Ve Fotokopisi.

5- Askerlikle İlişkisi Bulunmadığına Dair Belge (Sadece Erkek Adaylar İçin E Devlet Sitesinden Alınabilir).

6- Daha Önceki Yıllarda Usta Öğretici Olarak Görev Aldıysa, Görev Yaptığı Kurumdan Görev Yaptığına Dair Belge.

7- Varsa Sertifika Kurs Açmak İstediği Alanda Ustalık, Usta Öğreticilik, Antrenörlük Ve Benzeri Belgeler.

8- Varsa Seminer, Ve Kurs Bitirme Sertifikaları

9- Usta Öğretici Olarak Görev Yapmasında Sakınca Olmadığını Gösteren Tek Hekimden Alınacak Sağlık Raporu.

10- Varsa SGK  sigorta dökümü (E-Devlet Sitesinden Alınabilir).

11- Varsa Oryantasyon belgesi. (Eğitim fakültesi yada formasyon eğitimi almayanlardan istenecektir).

Genel Bilgiler :

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında görev alacak ücretli usta öğreticilerin belirlenmesi ile ilgili başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
  b) Türk vatandaşı olmak.
  c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
  ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
  f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

Önemli Not:

– Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemeyecek.

– Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili yönerge ve genelgeleri doğrultusunda değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır. Görevlendirme; İhtiyaç olması halinde bu sıralama dikkate alınarak yapılacaktır.