AFYONKARAHİSAR ÇAY ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

AFYONKARAHİSAR ÇAY İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AFYONKARAHİSAR ÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

– Askerlikten muaf olmak,

– Askerliğini yapmış olmak,

– Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 2. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.E-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmemektedir. Görevlendirmesi yapılacak olan öğretmenlere telefon veya sms yoluyla bilgilendirme yapılacak olup, E-Devlet sisteminde yer alan telefon numarası güncel ve aktif olmalıdır.

Bilgilendirme yapılan öğretmenler kurum yetkilisi tarafından belirtilen tarihte aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri   gerekmektedir. Belgeleri ilgili tarihte teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

2.Başvuru listeleri 04.09.2023 Pazartesi itibariyle sistem üzerinden değerlendirmeye alınacak olup, İlgili tarih sonrası yapılan başvurular kurumlarda oluşacak ihtiyaca göre bir sonraki görevlendirme işlemine kadar dikkate alınmayacaktır.   

Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir

-Başvuru Formu(İndirmek İçin Tıklayınız)

 • Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
 • Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)
 • Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

 • Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir