ağrı merkez ücretli öğretmenlik duyuruları

ağrı merkez ücretli öğretmenlik başvuruları 2015

Ağrı Merkez okullarında Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyenler için Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmenlik başvuruları başlamış olup, başvurular 01/09/2015-15/09/2015 tarihleri arası internet üzerinden yapılacaktır. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları hakkında duyurusu için;

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

İlimiz Merkez İlçeye  bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere; Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2015 (KPSS-P 121) Beden Eğitimi, Müzik ve Gürsel Sanatlar Mezunu olanlar ise (P-10) alan puan üstünlüğüne göre görevlendirilecektir.

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1)  Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon belgesi bulunanlar,

2)  Emekli Öğretmenler, (01.09.2015 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

3)  Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,

4)  4 yıllık diğer fakülte mezunları

5) Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

6) Eğitim Fakültesi Mezunları ve Fen Edebiyat fakültesi bölümünden mezun olanların görevlendirmeleri bitmeyene kadar ve ihtiyaç duyulmayana kadar diğer fakülte mezunlarına ve Ön Lisans mezunlarının görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

7) Ücretli Öğretmen başvuruları 01/09/2015-15/09/2015 tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir.Belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular sırasıyla değerlendirilecektir.

*Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

*Görev verilip göreve gitmeyenlerin sıra hakkını kayıp etmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir.

*Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Dilekçe Örneği.(İnternet sayfamızdan veya il Milli Eğitim Müdürlüğünden)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

4-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(Emekli olan öğretmenlerden)

5-Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)

6- Formasyon belgesi (var ise).

7- KPSS Sonuç Belgesi

  1. Sabıka Kaydı
  2. Askerlik Durum Belgesi

 

NOT: Başvurunuzun geçerli olması için mutlaka belirtilen evraklarla birlikte başvurunuzu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine onaylatmanız gerekmektedir. Duyuru sadece Merkez ilçe için geçerlidir. Başvuru ekranında ilçe seçimi için sadece Merkez İlçe seçimi yapmanız gerekmektedir.

Duyuru Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez İlçeye yapılan başvurular için geçerlidir.

Diğer İlçelerimize yapılan başvurularla ilgili onay v.s işlemleri ilgili ilçeler tarafından değerlendirilecektir.

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Duyuru adresi: http://agri.meb.gov.tr/www/ucretli-ogretmenlik-basvurusu/icerik/712

Yorum yap