taşlıçay ücretli öğretmenlik başvuru

AĞRI TAŞLIÇAY ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2019-2020

AĞRI TAŞLIÇAY İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı kanunun 86. Madde doğrultusunda vekil öğretmen
görevlendirilmeleri yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere; Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2018 veya 2019( KPSS-P 121 ) ,Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu,İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve diğer fakülte mezunu olanlar ise 2018 veya 2019 ( P-10 )alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır.

Ücretli ve vekil Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.
1- Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi, Müzik ,Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu ve İlahiyat Fakültesi mezunu ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup formasyon belgesi bulunanlar,
2- Emekli Öğretmenler, (01.09.2019 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),
3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olanlar.
4- Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelge) doğrultusunda yapılacaktır.
5- Dört(4) yıllık diğer fakülte mezunları. (1.,2. ve 3.Madde kapsamında olanların görevlendirmeleri bitinceye kadar diğer bölüm mezunlarına görev verilmeyecektir.)
6- Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.
7- Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.
8- Görev verilip göreve gitmeyenler sıra hakkını kaybetmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir.
9- Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.
10- Vekil öğretmenlik için asker ve ücretsiz izne ayrılan sınıf öğretmenlerin yerine ihtiyaca göre; sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup 2018 veya 2019 (KPSS-P 121) puan sıralamasıyla görevlendirme yapılacaktır. Vekil öğretmenlik için yeteri kadar sınıf öğretmeni mezunu bulunmaması halinde sırasıyla yukarıdaki 1.,3.ve 5.maddeye göre 2018 veya 2019 (KPSS-P 121) ve 2018 veya 2019 ( P-10 ) puan sıralamasıyla görevlendirme yapılacaktır.
11- Başvurular 16-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinde alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüze elden teslim edilecektir. E devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunan ancak istenilen evrakları müdürlüğümüze teslim etmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
12-Başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra KPSS puan üstünlüğüne göre yukarıdaki kriterlere göre görevlendirme yapılacaktır.

Ön lisans mezunları (Okul Öncesi Eğitim hariç) ve yukarıda belirtilen fakülte mezunları dışında müracaat alınmayacaktır. İhtiyaç duyulduğunda yeni bir duyuru yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1-T.C.Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
2-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.
3-Formasyon belgesi fotokopisi(var ise).
4- KPSS Sonuç Belgesi(2018 veya 2019) . Kişi istediği yılın puanı ile başvurabilecektir. 2019 KPSS Sonuç
belgesi sonuçlar açıklandığında müdürlüğümüze teslim edilecektir.)
5- Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) belgesi
6-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Dilekçe

Başvru Kılavuzu

Yorum yapın