Menü Kapat

AKINCILAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

SİVAS AKINCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

SİVAS AKINCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

Ücretli Öğretmen Başvuruları başlamış olup, başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Mezuniyet Belgesi (Diploma)
  3. Sağlık Raporu
  4. Fotoğraf (2 Adet)
  5. KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)
  6. Sabıka Kaydı
  7. Askerlik Durum Belgesi
  8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak)
  9. Başvuru Dilekçesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak)

 

DERS ÜÇRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze Temel Eğitim Kurumlarında Okulöncesi, Özel Eğitim, Arapça, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Matematik;  Ortaöğretim Kurumlarında  ise Ortaöğretim Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Ortaöğretim İngilizce, Beden Eğitimi, Meslek Dersi Elektrik öğretmen ihtiyacı bulunması nedeni ile “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın” 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda alınacaktır.

1-ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

3.En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

4.Adli ve İdari Sicil Kaydı Bulunmamak ,(Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5.Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

6.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak,

7-65 Yaş ve üstü olanlar ile Lise mezunlarının başvuru hakkı bulunmayıp başvursalar bile başvuruları geçersiz sayılacaktır

GÖREVLENDİRME YAPILIRKEN  ÖNCELİKLE

1-Eğitim Fakültesi mezunları,

2-Eğitim Fakültesi mezunları ile Bakanlığımızın konuya iliskin genelge kapsamına girenler, Kurs ve Sertifika Belgesi Olanlar,

3-Fakültelerin lisans bölümü mezunları olarak (Öğretmenlik için geçerli olan KPSS sınav sonuç belgelerindeki puan dikkate alınacaktır.)

4-KPSS sınavına girmeyenler veya belgesini eklemeyenler kendi kategorilerinde dilekçe tarih ve sayısına gore KPSS sınavına girenlerden sonra olmak üzere sıraları oluşturulacaktır.

5- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olanlar,

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmayanlar,

7- Lisans mezunu bulunmaması halinde iki yıllık ônlisans bölümü mezunlarının her alandaki başvurularını müdürlüğümüzce kabul edecektir.

8- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar sadece ilçemiz için geçerli olacaktır.

9-İhtiyaç bulunan okullarda dışarıdan sigortalı ücretli olarak görevlendirilenlerin yerine,kadrolu öğretmen ataması yapılması veya izinli ve raporlu öğretmenin görevine dönmesi halinde yapılan görevlendirme sona erecektir.

10-İhtiyaç olması halinde branşlar kendi aralarında puan üstünlüğüne göre görevlendireceklerdir.

11-Başvurular şahsen ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze belirtilen tarihler arasında yapmaları gerekmektedir.

12-Süresi içerisinde yapılmayan başvurular İle dilekçesinde telefon numarası ve ayrıntılı adresini   belirtmeyenler ile mezuniyet belgesi varsa pedagojik formasyon belgesi eklenmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: DİLEKÇELER  İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLECEKTİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir