AKSARAY MERKEZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

AKSARAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlimiz, okullarında görev yapan sınıf, okul öncesi ve diğer branş öğretmenlerimizden bir kısmının askere gitmesi, bir kısmının ücretsiz izne ayrılması ve bir kısmının da uzun süreli raporlu olmaları nedeniyle, derslerin boş geçmemesi için, 15 Ağustos 05 Eylül 2017 tarihleri arasında ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Buna göre;

A) SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN;
1-Sınıf öğretmeni yetiştiren fakülte mezunu olan,
2-Eğitim Fakültesi mezunu olan,
3-Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olan,
4-Diğer fakültelerin öğretmenlik bölümü mezunu olan,
5-Yüksek lisans yapmış öğretmenlik formasyon sahibi olan,
6-Diğer fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersini almış (Formasyon) çeşitli bölüm
mezunlarından

B) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN;
2017-2018 Eğitim-öğretim yılında ilimizde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün
29/07/2011 tarih ve B.08.0.OÖG.0.71.02.00-900/1985 tarih ve 2011/43 sayılı genelgesi ile ek ders karşılığı görevlendirilme yapılması istenilmektedir.

Buna göre;

1-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararına ve bu karardan değişiklik yapıldığına
ilişkin karara göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından
mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS-10 ve 121 puan üstünlüğüne göre),
2-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar ( KPSS-10 ve 121 puan üstünlüğüne göre)
3-Üniversitelerin ev ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,
4-Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi
eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü
önlisans mezunları,
5-Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Önlisans Mezunları,
6-Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup, ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,
7-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu olup, Her hangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek, seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
8-Halen ilkokullarda görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitimi alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
9- 9 sayılı talim ve terbiye kurulu kararında yer alan alanlardan mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) tamamlayanlar arasından ek ders karşılığı görevlendirme yapılacaktır.

C) BRANŞ ÖĞRETMENLERİ İÇİN;
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararı ve bu kararda değişiklik yapıldığına ilişkin karar ekindeki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar doğrultusunda atanabilecek nitelikte olan Lisans mezunları.

Görev almak isteyenlerin 15 Ağustos 05 Eylül 2017 tarihleri arasında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları bölümü ve aksaray.meb.gov.tr adresinden açılacak olan Ücretli Öğretmen Başvuru Modülünden girişlerini yaparak, müracaatlarını onaylatmak için istenilen evraklar ile birlikte kendileri İl
Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne gelerek onaylatmaları gerekmektedir.

Görevlendirmeler 2016-2017 KPSS (KPSS-10-121) sonuç belgesindeki puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Not:

1-Sınıf öğretmenliğinde sıranın bitmesi durumunda sonradan müracaatta bulunan sınıf öğretmenlerine görev verilecektir. Bunlarında bitmesi halinde diğer branş öğretmenlerine KPSS-10-121 puanına göre sınıf öğretmenliği görevi verilecektir.
2-Okul Öncesi öğretmenliği mezunu olup, müracaatta bulunanlardan görevlendirme yapıldıktan sonra, Okul Öncesi öğretmenliği mezunlarının bitmesi halinde sonradan müracaatta bulunan Okul Öncesi öğretmenliği mezunlarına diğer Fakülte mezunlarından önce görev verilecektir.
3-Lisans mezunlarının alanlar bazında görevlendirmesinin bitmesi halinde ihtiyaç dahilinde
Önlisans mezunlarına da görev verilecektir.

İSTENİLEN BELGELER
Plastik Telli Dosya İçerisinde:
1-Mezuniyet belgesi (aslı fotokopisi)
2-Varsa Formasyon belgesi (aslı fotokopisi)
3-2016-2017 Yılları KPSS-10-121 sonuç belgelerinden birisi.
4-Nüfus cüzdanı (aslı fotokopisi)
5-Varsa İngilizce-Almanca Okutabileceğine ilişkin belge.
6-Varsa Özel Eğitim Kursu Belgesi.

 

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir