ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 2021-2022

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları

2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda Talim Terbiye Kurulu’nun 22.02.2014 tarih ve 9 sayılı Kurul Kararı’nın ekinde verilen alanlar (Bu alanlara ilişkin bilgiye http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201  adresinden ulaşılabilir.) içinden belirlenen 400 kişilik kontenjanın, alanlara göre dağılımı sayfanın altındaki bağlantıda verilmiştir.

2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen 400 kontenjanın  %75’i Üniversitemiz ilgili Fakülte mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakülte mezunlarına ayrılmıştır. Kontenjanın dolmaması durumunda karşılıklı aktarım yapılabilecektir.

Başvuru alanlarında, bir alan için kontenjanın dolmaması durumunda diğer alanlara aktarım yapılabilecektir.

Başvuruların değerlendirmelerinde Diploma Notu (2,50 ve üstü) esas alınacaktır. Notların eşitliği durumunda ise doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda programa başvuru önceliği dikkate alınarak değerlendirilecektir. Transkriptinde 4’lük sisteme göre not ortalaması olmayıp, yüzlük not ortalaması bulunanların Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosunda yer alan karşılığını girmeleri gerekmektedir. Değerlendirme süreci başvuru ekranından takip edilebilecektir.

İnternet Üzerinden Başvuru Takvimi: 13/10/2021 – 16/10/2021
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 18.10.2021
Kesin Kayıt Takvimi : 18/10/2021 – 20/10/2021
Yedek Kayıt Takvimi : 22/10/2021
Kayıt Yeri : Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Şefliği,

·   Kayıtlar mesai saatleri içerisinde (09.00-12:30/13:30-17.00) yapılacaktır.

·   Kayıt işlemi şahsın bizzat kendisi veya noter onaylı vekili tarafından yapılacaktır.

·   Belirlenen tarihler dışında ve belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacaktır.

Kayıt Ücreti Yatırma İşlemi

Kayıt Ücreti 3.678 (üç bin altı yüz yetmiş sekiz) TL olup iki eşit taksitte ödenecektir. (Program ücreti dönemsel değildir. Ödeme kolaylığı olması açısından iki eşit taksite bölünmüştür. Programa kesin kayıt yaptıran her katılımcı program ücretinin tamamını (3.678 TL) ödemekle mükelleftir. )
Ücretin yatırılacağı banka hesap numaraları kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edildiğinde Fakültemiz internet sayfasından duyurulacaktır.
Birinci taksit 1.839 (bin sekiz yüz otuz dokuz) TL 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yatırılacak ve dekont kayıt esnasında istenecektir. İkinci taksit 1.839 (bin sekiz yüz otuz dokuz) TL ise 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır.
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18.08.2015 tarih ve 1135/25422 sayılı kararı doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına başvuran ve kesin kaydını yaptıran katılımcı, beş iş günü içerisinde kaydını sildirmek istediği takdirde, kaydını sildirebilir, bu durumda olanlara ücret iadesi yapılabilir. Bu durum dışında herhangi bir şekilde ödemelerin iadesi yapılmayacak, ikinci taksitinde tahsilatı yoluna gidilecektir.  Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
Lisans Not Transkripti (Onaylı)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
Banka Dekontu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına TC No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)
Felsefe alanından kayıt için başvuracakların;Felsefe Bölümü en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını,
Sosyoloji Bölümü en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını mezun oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları onaylı yazı ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
Kesin kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için takvim darlığı nedeniyle yeniden ilana çıkılmayacak, yedek listesinden değerlendirme kriterleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan yedek listesinde bulunan adaylarla telefon aracılığıyla iletişime geçilerek kayıt için Fakültemize davet edileceklerdir.

Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle internet sayfamızı takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve açıklama internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Derslerin başlama tarihi ve günleri:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan her bir ders (Tablo-1) özelinde toplam ders saatinin %60’ı yüz yüze, %40’ı uzaktan öğretim şeklinde verilmesi planlanmıştır. Dersler 14 (ondört) hafta olarak hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 17:30’dan sonra yürütülecektir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyıllarında) yürütülecek olan programda dersler 01.11.2021 tarihinde başlayacak olup, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapılacaktır. Akademik takvim ve haftalık ders programı güz dönemi başlamadan önce Fakülte internet sayfasından ilan edilecektir.

Öğretmenlik Uygulaması I-II derslerinin uygulama dersleri (hafta içi 6 saat) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarında 12 hafta yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran katılımcılar, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Yönergesi’ne tabiidir.

Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu’nun 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri ile transkript sunulması zorunludur. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri alınmayacaktır. Muafiyet tanınan derslere ilişkin ücret iadesi yapılmayacaktır.

Derslere devam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine tabi olduklarından ilgili yönetmelik doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları kuramsal derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmek zorundadır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alan ve Kontenjanları

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir