ANTALYA AKSU USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

ANTALYA AKSU Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

ANTALYA AKSU HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Aksu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri, 28 Eylül 2018 Cuma gününe kadar “Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu”na esas belgeler ve dilekçe ile birlikte, Aksu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR:

(MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Madde 26)

  1. Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak,
  2. Türk vatandaşı olmak,
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6. Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  7. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

NOT: Usta Öğretici Başvurularının Değerlendirilmesi, MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği´nin “Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu”na göre yapılacaktır.