ARDANUÇ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ARTVİN ARDANUÇ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ARTVİN ARDANUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

20172018 EğitimÖğretim yılında çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacı bulunan Müdürlüğümüze bağeğitim kurumlanda boş geçen dersler için Ücretli-Sigortalı (Okul Öncesi Öğretmenliği dahil) görevlendirme işlemlerine esas olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacak bvurularla ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiy duyulmuştur.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-En az yüksekokul mezunu olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde lise mezunu ya da yüksekokul 2. Sınıftan dersi olanlar başvuru yapamayacaktır. Okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği 3 ve 4. Sınıf öğrencileri de bvuruda bulunabilir ancak 3. Sınıf öğrencileri 2. nıftan dersi bulunmadığını belgelendirmek zorundadır.

2– Öncelikle branşında eğitim faltesi (ya da eş değer formasyon vb.) mezunlarının gerli KPSS

puanına göre görevlendirmesi yapılacağından gerli KPSS puanını gösterir belgeler de eklenecektir.

3Yan alan ya da gireceği derse ilişkin belgeler de eklenecektir.

4Başvurularda diploma vb evrakların aslı hbir şekilde Müdürlüğümüze verilmeyecektir.

5Başvurular 06/08/2017- 08/09/2017 tarihleri arasında yapılacak olup; daha sonra yapılan başvurular branşında listenin sonuna eklenecektir.

6Emekli öğretmenlerin başvuruları öğretmen ihtiyacının karşılanma durumuna göre müdürlüğümüzce değerlendirilecektir

ATANMADA ÖNCELİK SIRASI

İhtiy duyulan alana kendi branşında atama yapılacaktır. İhtiy duyulan alanda kendi branşında öğretmen adayı bulunamaması durumunda ise; branşa en yakın alan öğretmenleri (sözel alanı sözele, sayısal alan sayısala, güzel sanatlar alanı ilgili alana) en yakın alanında da aday bulunamaması durumunda ise; aşağıdaki ralamaya göre öncelikli atama yapılacaktır.

1. Sınıf Öğretmeni yetiştiren falte mezunu,

2. Eğitim Fakültesi mezunu,

3. Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu,

4. Diğer Fakültelerin öğretmenlik bölümü mezunu,

5. Diğer Fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almış çeşitli bölümleri mezunu,

6. Diğer fakülte mezunları ile Meslek Yüksek Okulu mezunlandan,

7. Emekli öğretmenlerin bvuruları öğretmen ihtiyacının karşılanma durumuna göre müdürlüğümüzce değerlendirilecektir

Okul Öncesi Öğretmenliği için ise;

a) Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelimi ve Eğitimi bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,

b) Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlanın,

c) Açık Öğretim Fakültesine Devam eden 3. veya 4. nıf öğrencileri (ön lisans eğitimi aldıklarına dair

belgeyi sunmak üzere),

d) Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlanın (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin başvurusu kabul edilecektir),

e) Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunla

f) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlar

g)Sınıf öğretmenliği mezunu olup, (60) saat seminer belgesi olanlar.

h)Lisans mezunu olup, (60) saat seminer belgesi olanların başvuruları alınacak ve görevlendirmeler yapılacaktır.

ı) Hbir şekilde lise mezunlarına ve yukarıda belirtilen bölümler dışında yüksekokul mezunlana okul öncesi

öğretmenliği görevi verilmeyecektir.

Görevlendirmelerde yukarıdaki genel şartlarla birlikte, her branş kendi alanında görevlendirilecek olup, kendi alanında branş bulunamaması durumunda ve başvuru sahibinin istemesi halinde en uygun branşa görevlendirme yapılacaktır. Tüm atamalarda şartların eşit olması durumunda

1 KPSS puan üstünlüğü (KPSS Belgesini vermeyenlere nava girmem gibi işlem yapılacaktır.)

2 Diploma puanı üstünlüğü

3 Önceki yıllarda başarılı olarak öğretmenlik yapmış olma

4 Öğretmenliğe uygun çeşitli diploma veya kurs belgesinin olması

5 Yaşının küçük olmasına göre ralama yapılacaktır.

20172018 EğitimÖğretim Yılı ikinci yarıyılda herhangi bir atama veya sağlık öz olmadan görevden aylanlara bir sonraki dönemlerde görevlendirme yapılmayacaktır.

İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullarda ücretli – sigortalı olarak görevlendirileceklerin başvuruları, ilgi (a) Kanunun 86. Maddesi, ilgi (b) Kararın 9. Maddesinin 2. bendi, Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) Kara ve yukarıda belirtilen öncelik rasına göre 07/08/2017- 08/09/2017 tarihleri arasında kabul edilecek olup; Bu kriterler içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bvuru belgelerini değerlendirdikten sonra bir sıra listesi hazırlayacak olup, bu listeye göre, adaylar telefonla aranarak görev isteyip istemedikleri, görev yapacağı okul ve yerleşim yeri de belirtilerek bvuru sahibinin son görüşü alınacaktır. İletişim bilgisini vermeyen veya iletişim sağlanamayan kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararını kabul etm olacak, onaya sunulmak üzere nihai liste oluşturularak, onaya sunulacaktır. Görevlendirilen başvuru sahiplerine de bilgi verilecektir. Onay listede ismi olup ta görevine başlamayanların yerine sıraya göre görevlendirmeye devam edilecek, geçerli bir mazerete dayanmadan göreve başlamayan veya göreve başlayıp ikinci yarıyılda herhangi bir atama veya sağlık özolmadan görevinden aylanlara bir sonraki dönemlerde hbir şekilde görev verilmeyecektir.

İlgililere duyurulur

İSTENEN BELGELER:

1 Başvuru Dilekçesi (İlçe MEM.’den veya internet adresimizden temin edilecektir)

2 Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi

3 fus Cüzdanının aslıyla beraber Fotokopisi

4 Fotoğraf (1 Adet)

5 Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi (İngilizce, Bilgisayar.)

6 Geçerli KPSS Sonuç belgesi (KPSS Sonuç Belgesini vermeyenlere nava girmem gibi işlem yapılacaktır.)

7 Mesleki Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için)

Başvuru Formu için Tıklayınız

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir