AYANCIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

SİNOP AYANCIK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

SİNOP AYANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli öğretmenlik başvuruları 03 Ağustos 2017 tarihinde başlayıp, 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir.

2017 – 2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak
ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 06 Eylül 2017
mesai bitimine kadar yapılacak başvurular, her alanda, birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.

06 Eylül 2017 tarihine kadar başvuru yapıp görevlendirilmeyen ve bu tarihten sonra başvuru yapan öğretmenlerin görevlendirilmesi ihtiyaç oluştuğunda bu kılavuzda belirtilen öncelik sırası esas alınarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak.
5. En az 18 yaşını doldurmuş, 65 yaşını doldurmamış olmak.
6. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
7. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK EVRAKLAR
Başvuruda İstenen Zorunlu Evraklar
a) Başvuru formu,
b) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
c) Diploma notunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi,
d) Vesikalık fotoğraf (1 adet)
e) Adli Sicil Kaydı (https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilmektedir)
f) Sağlık Raporu (Öğretmen olur ibaresi yazılacak rapor aile hekiminden alınabilir.)
Başvuruda Varsa İstenen Evraklar
a) 2017-KPSS Sonuç Belgesi,
b) Daha önce ders ücreti karşılığında veya vekâleten görevlendirildiğine ilişkin belge,
c) Doktora, Yüksek lisans belgesinin fotokopisi,
d) Emeklilik kimlik kartı fotokopisi (Emekli olanlardan istenilmektedir.),
e) Görev Yeri Belgesi (Resmi Görevi Bulunanlardan istenilmektedir.)
f) Sertifika,
– Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
– Okul öncesi öğretmenliği sertifikasının fotokopisi (60 Saatlik),
– Zihinsel engelliler öğretmenliği sertifikasının fotokopisi,
– İngilizce sertifikasının fotokopisi,
– Bilgisayar kullanımı sertifikasının fotokopisi
* Başvuruda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği müdürlüğümüzce onaylanarak teslim
alınıp asılları geri verilecektir.

2017-2018 Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzunu ve Başvuru Formunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU FORMU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir