beylikova ücretli öğretmenlik

BEYLİKOVA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ihtiyaç olan branşlarda ek ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır. Müracaatlar 1 Ağustos -31 Ağustos 2017 tarihleri arasında ekteki dilekçe örneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir. Ek ders ücretli öğretmenlik müracaat şartları ektedir. Müracaat edeceklerin belirtilen süre içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLERDİRİLECEK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında; 2017–2018 öğretim yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde; “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın” 9/a-2 Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklama doğrultusunda alınacaktır.

1- Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Sabıkası bulunmamak, (Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,)
 5. Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak.

2- Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

 1. Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınacaktır.
 2. Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar Öğretmenliği alanı ile Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Bilgisayar Programcılığı  Meslek Yüksek Okulu mezunları- Ev Ekonomisi ,Okul Öncesi,Çocuk Gelişimi  Meslek Yüksek Okulu ezunlarının   başvuruları  alınacaktır.
S.No Alan / Bölüm Adı (Alfabetik Sıraya Göre)
1 2246 – Almanca
2 2265 – Beden Eğitimi
3 1119 – Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar
4 1123 – Biyoloji
5 1207 – Coğrafya
6 1245 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7 7037 – Elektrik – Elektronik Teknolojisi
8 1371 – Felsefe
9 1386 – Fen ve Teknoloji
10 1390 – Fizik
11 4954 – Giyim Üretim Teknolojisi
12 1925 – Görsel Sanatlar
13 4957 – Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
14 1230 – İHL Meslek Dersleri
15 1715 – İlköğretim Matematik
16 1524 – İngilizce
17 1627 – Kimya/Kimya Teknolojisi
18 2353 – Matematik Lise
19 2525 – Metal İşleri Öğretmenliği
20 4976 – Muhasebe ve Finansman
21 1822 – Müzik
22 4439 – Okul Öncesi Öğretmenliği
23 1944 – Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri
24 2403 – Sınıf Öğretmenliği
25 2510 – Sosyal Bilgiler
26 2036 – Tarih
27 4900 – Teknoloji ve Tasarım
28 1283 – Türk Dili ve Edebiyatı
29 2143 – Türkçe

 

3- Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli :
Başvurular,  1 Ağustos 2017 – 31 Ağustos  2017 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze atama Bölümüne Şahsen veya posta yolu ile Müracaatlarını yapacak ve Müdürlüğümüz Evrak kayıta onaylatılacaktır. Onaylatılmayan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

4- Adaylardan İstenecek Belgeler:
a) Başvuru Onay Aşamasında İstenecek Belgeler:

 1. Ek Ders Ücretli Müracaat Dilekçesi (Daireden temin Edilebilir.)
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği.
 3. Üzerinde KPSSP Puanı bulunan KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 4. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
  Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir. Geçerli kabul edilen belgeler:

  1. “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”,
  2. 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi”
  3. 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”,
  4. İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası”
 5. Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 6. Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belge.

(Not: 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgeler onay işleminden sonra ilgiliye iade edilecektir. )

b) Görev Verilmesi Halinde İstenecek Belgeler:

 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi.
 2. Üzerinde KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 3. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
 4. Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 5. Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belgenin aslı ve fotokopisi.
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 7. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.
 8. Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

 

5- Görevlendirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ve eki Çizelge doğrultusunda, aşağıdaki öncelik sırası ve KPSSP Puanı üstünlüğü dikkate alınarak yapılacaktır:

Sınıf Öğretmenliği Branşında;

 1. Eğitim fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği alanı mezunları,
 2. Yukarıda sayılan fakülte ve bölümlerin “33 Kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası” almış mezunları,
 3. Eğitim fakültelerinin yukarıda sayılan diğer alan mezunları ile yukarıda sayılan fakülte mezunlarından pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 4. Yukarıda sayılan diğer fakülte ve bölümlerin mezunları,

 

Diğer Branşlarda ;

 1. Eğitim Fakültelerinin ilgili alan mezunları ile yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunu olup, pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 2. Yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunları.

 

6- Görevlendirme sırası gelen aday, verilen görevi kabul etmediği takdirde, sırasından vazgeçmiş sayılacak ve bu adaya 2017–2018 öğretim yılında görev verilmeyecektir.

7- Adaylar, ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın’’ 9/a–2 Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir.

8- Görev verilen adayların, ders ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, görevlendirildikleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

9- 2016–2017 öğretim yılında görev almak için Müdürlüğümüze başvuran adaylardan, 2017–2018 öğretim yılında görev almak isteyenlerin de yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

10- Yukarıda sayılmayan fakülte ve yüksekokul mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgililere ve görevlilere duyurulur.

Başvuru dilekçesini indirmek için tıklayın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir