BİTLİS ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

BİTLİS İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2016-2017 eğitim öğretim yılında İlimiz Merkez İlçesine bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacını gidermek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 9.maddesi gereğince Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU YER VE TARİHİ :

10/08/2016-19/08/2016 tarihleri arasında müracaatta istenen belgeler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunulacaktır.

Kişiler görevlendirilmek istedikleri İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunacaklardır. Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunan kişi ikinci bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunamayacaktır. İki ayrı yere müracaat edenler tespit edildiği anda her iki veya daha fazla müracaatı varsa iptal edilip görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

Müracaatta istenen belgelerden Dilekçe Örneği, Sağlık Durumu Beyanı ve Taahhütname  Müdürlüğümüzün http://bitlis.meb.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.

BAŞVURU ŞATLARI:

Branş ve Sınıf Öğretmenliği için;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, Fakülte Mezunları için KPSS Puan üstünlüğü ve öncelik sırasına göre,

1-Eğitim Fakültesi

2-Eğitim Bilimleri Fakültesi

3-Diğer Fakültelerin Öğretmenlik Bölümü

4-Formasyon Belgesi, Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası olanlar ile daha önceki yıllarda vekil ya da ücretli öğretmen olarak görev yaptığına dair belgesi bulunan diğer lisans ( fakülte) ve ön lisans (yüksekokul) mezunları başvuruda bulunabileceklerdir.

5-Lisans ve Ön Lisans mezunu olanlardan daha önce vekil veya ücretli öğretmen olarak görev yapmış olanlara öncelik verilecektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

İlimizin Okul Öncesi eğitim öğretmen ihtiyacının atanan öğretmenler yoluyla giderilememesi halinde aşağıdaki sıraya göre öncelik verilerek ek ders ücret karşılığı okul öncesi öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

1-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

2-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

3-Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,

4-Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi önlisans mezunları,

5-Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları,

6-Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler,

7-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

8-Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

9-80 No’lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup, atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

10-Ek Ders Ücret Karşılığı öğretmen görevlendirmesinde görev verip vermeme yetkisi idarenin takdirindedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız.

Sağlık Beyanı İçin Tıklayınız.

Taahhütname İçin Tıklayınız.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir