BOĞAZLIYAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

YOZGAT BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

YOZGAT BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlimize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere KPSSP10-KPSSP121 puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır :

1-  Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar,

2- Emekli Öğretmenler, (15/07/2016 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,

4- 4 yıllık diğer fakülte mezunları,

5- Adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda 2 yıllık Yüksekokul Mezunları,

Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

     Görev alacak olanlar formdaki taahhütlere uyacaklarını bildirdiklerinden mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır. 

     Görev almak isteyenlerin 22/08/2016 – 09/09/2016 tarihleri arasında,  hazırlanmış olan dilekçe örneğini doldurarak ön görüşme için bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

     Merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde görev yapmak isteyenler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilçede görev almak isteyenler ise görev yapmak istedikleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuracaklardır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Dilekçe Örneği.    İndirmek için Tıklayınız

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

4-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(Emekli olan öğretmenlerden)

5-Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)

6- Formasyon belgesi (var ise).

7- KPSS Sonuç Belgesi (var ise)

8-Adli Sicil Durum Belgesi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir