CANİK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

SAMSUN CANİK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

SAMSUN CANİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Canik İlçesinde öğretmen ihtiyacı olan okullarda ek ders ücret karşılığında öğretmen olarak görev almak isteyenlerin 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında ücretli öğretmen başvuru formu ve istenen belgeler ile ilçemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru formunda belirtilen öğretmenlik alanları dışındaki mezunlardan başvuru alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Başvuru zamanı itibariyle Yüksek Lisans veya Lisans veya Ön Lisans Mezunu olmak.
  2. İngilizce Öğretmenliği için Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de
    başvurabilir.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

Aşağıdaki evrakları Başvuru Formu en üste gelecek şekilde aşağıdaki sıralamayı takip ederek sıralayınız.

  1. Ücretli Öğretmenlik başvuru formu (Buradan indirin)
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği ( Formasyonu olanlar )
  3. Fotoğraf (1adet) Başvuru formuna yapıştırılacaktır.
  4. Kpss sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.
  5. Kimlik Fotokopisi
  6. Belgeler yukarıdaki sıraya göre şeffaf telli dosya içinde teslim edilecektir.

*Bu belgelerin asıllarını başvuru esnasında onaylanmak üzere yanınızda bulundurunuz.

**Eğitim Fakültesi dışındaki Lisans Mezunlarından KPSS3, Ön Lisans Mezunlarında KPSS93 puanı dikkate alınır. KPSS puanı geçerli olmayanlar veya sınava girmemiş olanlar KPSS puanı 0 olacağından sıralamada sonda yer alır.

BİLGİLER

Başvuru ve Sıralama İşlemleri

Yapılan başvurular KARMA ve BRANŞ bazında sıralamaya tabi tutulur. Sıralamada Öncelik sırası olarak; Lisans, Ön Lisans ve İngilizce Branşında Öğrenciler şeklinde sıralanır. Daha sonra kendi aralarında ilgili KPSS puan üstünlüğüne göre yeniden sıralanır.

Atama İşlemleri

Müdürlüğümüze bağlı okullarda bulunan ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirtilen tarihlerde ücretli  ataması yapılır. İhtiyaç halinde yine tek olarak görevlendirme de yapılabilir. Bu durumda telefon yoluyla bilgilendirme yapılarak kişiye ulaşılır. Ancak ücretli öğretmenlik için başvuru yapıp, KPSS 10 puanı ile kadrolu olarak atanan öğretmenlerin başvurularının iptali için Müdürlüğümüz insan kaynakları bölümünü başvurması gerekmektedir. Atama işlemleri belirli aralıklarla ihtiyaçlara binaen Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar devam edebilir.

Göreve Başlama

Ataması yapılan Ücretli öğretmenler SGK İşe Girişini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yaptırarak Atama Belgelerini teslim alarak göreve başlarlar.

Görevden Ayrılma ve İstifa

Ücretli olarak görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin yerlerine Kadrolu öğretmen ataması yapılması durumunda veya izne ayrılan öğretmenin görevine başlaması durumlarında Ücretli öğretmenin görevine son verilir. Görevlendirilen Ücretli Öğretmen 7 gün öncesinden belirtmek şartıyla dilekçe ile görevinden ayrılabilir. Görev yaptığı Okul Müdürü Ücretli öğretmenin görevini yerine getirememesi, Devlet Memurluğuna uymayan hal, hareket ve davranışlar ile kılık kıyafet yönetmeliklerine uymaması durumunda ilgilinin görevine son verilmesini teklif edebilir.

UYARILAR

Yaptığınız başvurular takip eden Eğitim – Öğretim yılı için geçerlidir ve Eğitim – Öğretim yılı içinde herhangi bir zamanda inha, e-posta, Müdürlüğümüz web sayfası veya telefon gibi iletişim araçlarından uygun olan biriyle bilgilendirme yapılır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir