CİZRE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ŞIRNAK CİZRE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ŞIRNAK CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli Öğretmenlik Önbaşvurusu 28/07/2017 – 18/08/2017 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 4 yıllık Lisans mezunları ile 2 yıllık Önlisans Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. İnternet üzerinden başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Tarafınıza görev verildiğinde sizinle iletişim kurulacaktır. İletişim bilgilerinizi lütfen eksiksiz giriniz.

Evrak (dosya) teslimi 21/08/2017 – 25/08/2017 arasında yapılacaktır.

18/08/2017 TARİHİNDEN SONRA TESLİM EDİLECEK BELGELER

1- Başvuru formu için tıklayın
2- Diploma Fotokopisi (Onaylı olacak),
3- Formasyon Belgesi (Onaylı olacak)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- Yerleşim Yeri Belgesi(Adres Belgesi)
6- Sabıka Kaydı,
7- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8- Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)

Yukarıda yazılan belgeleri eksiksiz bir şekilde Mavi Dosya içinde Müdürlüğümüzün Evrak Kayıt birimine elden teslim edilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN(LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN(ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN)

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).
 6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR
Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri; ihtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

Öğretmenlik  için öncelik sırası:

 1. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 2. Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 3. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
 4. Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar
 5. Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar
 6. Diğer Fakülteler

 

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir