CİZRE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017

ŞIRNAK CİZRE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı İkinci Dönemi Ücretli Öğretmenlik duyurusu

ŞIRNAK CİZRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 İKİNCİ DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İkinci dönem için ücretli öğretmen alımları yapılacağından. Tüm Lisans mezunlarının 19.01.2017 tarihinden 01.02.2017 tarihine kadar ön başvuru  alınacaktır.

Ön Başvuru Tarihleri:

 Başlama : 19/01/2017

 Bitiş         : 01/02/2017

Sadece Elektronik ortamda başvuru alınacak olup başvuru için buraya tıklayınız 

Not : Başvuru yapanlar arasında şartları uygun olanlara ulaşım sağlanacaktır. (İletişim bilgilerini eksiksiz giriniz)

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 

1.   Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.   Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.   Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.   Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6.   Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

 

 Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

 Öğretmenlik  için öncelik sırası:

1-   Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-   Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-   Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

4-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

5-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

6-   Diğer Fakülteler

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir