ÇUKURCA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

HAKKARİ ÇUKURCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

HAKKARİ ÇUKURCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU


Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

 1. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul Kararı.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 4. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2010 tarih ve 2757 sayılı yazısı
 5. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.01.1999 tarih ve 2304 sayılı yazısı.
 6. T.C. Başbakanlık 2016/4 Sayılı “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Genelge.”

 

İlçemiz eğitim kurumlarında çeşitli nedenlerle (Boş Norm, Aylıksız İzin, Uzun Süreli Sağlık Raporu, Tayin, Emeklilik vb.) oluşan öğretmen yetersizliğinden dolayı 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında ihtiyaç duyulan branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar´ın 9.Maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

ÖNCELİK SIRALAMASINA GÖRE GÖREVLENDİRMEYE ESAS USUL VE ŞARTLAR ŞUNLARDIR

1-Üniversitelerin Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

2- Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

3- Okul Öncesi Öğretmenliği(Ana Sınıfı) için Okul Öncesi Öğretmenliği(Lisans), ihtiyaç karşılanmadığı takdirde Çocuk Gelişimi (Önlisans) bölümü mezunu olmak,

4- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için Lisans, ihtiyaç karşılanmadığı takdirde İlahiyat Önlisans mezunu olmak,

5- Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti olmadan görevini bırakanlara aksi hüküm bulunmadıkça görev verilmeyecektir.

6- Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) işgünü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara müdürlüğümüzce bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

7- Maarif Müfettişleri veya Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerince, önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8- Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarının 2016 KPSS, Çocuk Gelişimi ve İlahiyat Önlisans bölümü mezunlarının 2015 KPSS puanına sahip olmak,

9-   Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

10- Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular 02.08.2016 – 21.08.2016 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bizzat yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulacak komisyon tarafından başvuru yapanların başvuruları incelenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları Şubelerine şahsen başvuracaklardır. İlçelere bağlı okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirme yapılacaktır. Görevlendirilenlerin yerine atama yapıldığı veya kadrolu öğretmen göreve başladığı takdirde aynı yerleşim yerinde ihtiyaç duyulan başka bir okula görevlendirilmeleri yapılacaktır. İhtiyaç bulunmaması halinde ise görevlendirilmeleri sona erdirilecek ve bu öğretmenler hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır. İhtiyacın karşılanmaması durumunda diğer fakülte mezunlarının görevlendirilmeleri yapılacaktır.

BAŞVURU VE GÖREVLENDİRMELERDE ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR             

   (ÖNEMLİ)

 • Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.
 • Görevlendirmeler ihtiyaç duyulan branşlarda ilçe merkezindeki eğitim kurumlarımızda ve  köy okullarında ihtiyaç duyulan sayıda gerçekleştirilecektir.
 • Başvurular şahsen kabul edilecektir.
 • Köy okullarında görevlendirilmeler, ikameti o köyde olanlara öncelik verilecektir.
 • Eşitlik durumunda mezuniyeti daha eski ve önceki yıllarda daha uzun süre çalışanlara öncelik verilecektir.
 • Başvuru yapan her adayın görevlendirilemeyeceğinin görevlendirmenin yapılmaması durumunda herhangi bir hak talep edilmeyeceğinin bilinmesi gerekir.
 • Görevlendirmeler 2016/4 Sayılı Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Genelgede yer alan hususlar gözetilecektir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler :

1-  Başvuru Formu (İlçe MEM ve http://cukurca.meb.gov.tr adresinden temin edilecek)

2-Diploma ve Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Sabıka Kaydı

5- 2 Adet Fotoğraf

6-Varsa  (İngilizce-Bilgisayar) Sertifikaları

7-Sağlık Merkezlerinden alınacak “Öğretmen Olur “sağlık raporu

8-Askerlik Durum Belgesi ( Erkekler için)

9-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

ADAYLARDA TÜM ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUCUNDA ALIM YAPILACAKTIR.

Yorum yap