ELAZIĞ BASKİL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2019-2020

baskil ücretli öğretmenlik

ELAZIĞ BASKİL İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

ELAZIĞ BASKİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI
1. Bu esaslar 657 sayılı devlet memurları kanunu 89. Maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

2. İlgililer, Elazığ Baskil İlçesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı süresince öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ihtiyaç bulunan/oluşacak eğitim kurumlarında görevlendirilecektir.

3. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Ek Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmen başvuruları, e-Devlet üzerinden 2019 yılı KPSS puanları açıklanması (29.08.2019) itibari ile alınmaya başlanacaktır.

4. Başvurular http://www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresi üzerinden yapılacak olup 29 Ağustos 2019 tarihi itibariyle yapılmış ve Müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmış başvurular esas alınacaktır. Müdürlüğümüzce sistem üzerinden başvuru yapanların listesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 15:00 ‘da indirilecektir. Birinci listenin yetersiz kalması durumunda Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek ikinci bir tarih, indirilecek yeni listeye göre yapılacak görevlendirmelere esas oluşturacaktır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

5. Yerleştirmelerde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralama yapılacaktır. Bu nedenle adayların 2018 veya 2019 yıllarına ait KPSS puanını sisteme girmeleri gerekmektedir.

6. Ek Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen görevlendirilmelerinde öncelik aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

• Eğitim Fakültesi Mezunları ve formasyon sertifikasına sahip Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları
• Formasyon sertifikası olmayan Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları
• Yan alana sahip olanlar ile ihtiyaç duyulan alanda sertifika sahibi olanlar
• Ön Lisans Mezunları, Lise Mezunları, Emekli Öğretmenler, Kamu Görevlileri (Mevcut Lisans Mezunlarının yetersiz kalması halinde görevlendirmeleri yapılacaktır. Kamu görevlileri ile emekli öğretmenler tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.)

7. Aşağıda yer alan sertifikalar görevlendirmeye esas olarak kabul edilecektir.
• İngilizce Sertifikası,
• Özel Eğitim Sertifikası.

8. Başvurular sonucunda görevlendirilmeleri onaylananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını görmek şartıyla)
• Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olması koşuluyla e-Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)

• Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslını görmek şartıyla veya Müdürlüğümüzde doğrulanmak şartıyla e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
• Erkek Adaylar İçin; Başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamış olmak (Yeni tarihli ve hangi kurumu verileceği belirtilmiş olması koşuluyla e-Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)
• İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile bu bölümlere eş değer fakülte, yüksekokul mezunları dışında “İngilizce” branşından başvuru yapmak isteyenlerin İngilizce Sertifikalarının bir nüshası Müdürlüğümüzde kalmak üzere beyan etmek zorundadırlar.

NOT: İstenecek olan evraklarda eksiklik tespit edilmesi durumunda hiçbir şart altında görev
verilmeyecektir.
9. Yapılacak sıralama sonrasında şartlarını sağlayanlar, güvenlik soruşturması neticesine göre görevlendirilecektir. Güvenlik soruşturması yapılmayanlar kesinlikle görevlendirilmeyecektir.

10. Soruşturma sonucunda FETÖ ve diğer terör örgütlerine ve Devletin Milli Güvenliğini tehdit eden yapılara mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya bağlantısı olduğu tespit edilenlere kesinlikle hiçbir şart ve unvan altında görev verilmeyecektir.

11. Hususlarla ilgili değişiklik olması halinde değişiklikler Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:
ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile sistemimizde 29.08.2019 tarihinden önceki eski başvurular listelenmeyeceğinden bu tarihten önceki başvurular 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için geçerli olmayacaktır.
Bu nedenle 29.08.2019 tarihinden önce e-Devlet üzerinden başvuru yapanların bu tarihte yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.