ELBEYLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KİLİS ELBEYLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KİLİS ELBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvuruların bu adresten yapılacak olup ve  başvuru sonrasında Elbeyli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelinerek onay işlemi yaptırılması gerekmektedir.

ÖNCEKİ DUYURU AŞAĞIDADIR.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlçemiz merkezinde, merkeze bağlı köy okullarında, AFAD Elbeyli Konaklama Tesislerinde ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kurslarda münhal bulunan öğretmen kadrolarına görevlendirmek üzere 07-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ücretli Öğretmen başvuruları alınacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş  olmak.(Bakaya kalmamak).
6.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

İstenen Evraklar

1)Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
2)Nüfus Cüzdan fotokopisi
3)Formasyon belgesi (varsa) (Aslı ve Fotokopisi)
4)KPSS10 sonuç belgesi
5)Kurs/Seminer Belgesi (Okul Öncesi Alanında) (Aslı ve Fotokopisi)
6)Adli Sicil Kaydı
7)Tek Tabip Sağlık Raporu
8) Okul öncesi eğitim alanında almış olduğu 60 saatlik seminer belgesi (Okul Öncesi Öğrt. için)
9) Görev talep dilekçesi(İndirmek için tıklayın)

Evrakların fotokopileri (Mavi Kapaklı Dosya)içinde teslim edilecektir

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN