ERDEMLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

MERSİN ERDEMLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

MERSİN ERDEMLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvuru Sistemimiz 07/08/2017 – 15/09/2017 tarihleri arasında açık kalacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ BAŞVURU KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Başvurular 7 Ağustos 2017 tarihi saat 10.00’dan itibaren alınmaya başlanacak olup, 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Görevlendirme Süreci: İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Bilgi için;

0 324 515 10 25 – Dahili :131

GENEL AÇIKLAMALAR:

a) Bu kılavuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. PDF formatındaki kılavuz http://erdemli.meb.gov.tr internet adresinden alınarak ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilir.

b) Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanlar, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olanlar, İlahiyat ve Çocuk Gelişimi branşlarında ön lisans programlarından mezun olanlar ve Farklı Lisans ve Ön Lisans programlarından mezun olup “Özel Eğitim” sertifikası bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

c) Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://erdemli.meb.gov.tr   adresinde yayınlanacaktır.

d) Başvuru Süresi: 07 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00’ da başlayıp, 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir

e) Başvurular http://erdemli.meb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elden, herhangi bir form, dilekçe vb yapılacak başvurular ile posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu´nun 53´üncü maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği en az 1 yıl tecil edilmiş olmak.

f. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

g. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

h. 667 sayılı K.H.K ile kapatılan kurumlarda görev yapıyorken Öğretmenlik lisansı iptal edilmemiş olmak.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

a) Başvurular http://erdemli.meb.gov.tr  adresindeki Başvuru menüsünden yapılacaktır.

b) Açılacak sayfada kılavuzu okuduğunuzu ve başvuru şartlarını kabul ettiğinizi belirten işaretlemeyi yapınız.

c) Başvuru sahibinin öncelikle bilgilerini doğrulaması gerekmektedir. Kimlik bilgilerinizi nüfuscüzdanınızda olduğu haliyle yazınız.

d) Daha sonra iletişim, mezuniyet ve varsa aldığınız sertifika bilgilerinizi giriniz.

e) Görevlendirme tebliğleri başvuru sahibinin modüle ekleyeceği cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek yapılacaktır. Bu sebeple cep telefonu numarasının kesinlikle doğru girilmesi gereklidir. Yanlış bildirilen cep telefonu numarasından başvuru sahibi sorumludur. Cep telefonu dışında herhangi bir telefon numarası sisteme girilemeyecektir.

f) İlgili alanları şartlarınıza uygun olarak doldurup “Başvurumu Kaydet” butonunu tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

g) Başvurunuzun kaydedildiğine dair onay verildikten sonra size, daha sonra isterseniz bu başvuruyu iptal edebilmeniz ve/veya adres bilgilerinizi güncelleyebilmeniz için bir güvenlik numarası verilecektir. Güvenlik numarası harf ve rakamlardan oluşmaktadır. Bu güvenlik numarasını mutlaka kaydediniz.

h) Sisteme ekleyeceğiniz fotoğraflar net ve okunaklı olması gerekmektedir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra herhangi bir belge istenmeyecektir.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

a) Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1.Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği ve üstün zekalılar öğretmenliği bölümü mezunları

2.Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3.Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

4.Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

b)Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:

1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar. (İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar)

2. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından Pedagojik formasyon belgesi olanlar.

3. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezli/ tezsiz yüksek lisansı olanlar

4.Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümünden mezun olanlar.

5.Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar.

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında lisans mezunlarının görevlendirilmesi değerlendirildikten sonra ihtiyacın devam etmesi durumunda Ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.

c) Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1.Okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olanlar

2.Ev ekonomisi yüksek okulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları

3.Okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

4.Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, çocuk gelişimi bölümü, meslek yüksek okulu hemşirelik ve bakım hizmetleri bölümü çocuk gelişimi ön lisans mezunları

5.Açıköğretim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler.

6.Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi mezunu olup herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

7.Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

8.Diğer öğretmen alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

İSTENECEK EVRAKLAR:

a)   Başvuru esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir.

b)   Görevlendirme yapılmak üzere kısa mesaj yoluyla Müdürlüğümüzce oluşturulacak komisyona

davet edilen adaylar aşağıdaki evraklarla komisyona başvuracaklardır.

•Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (2 Adet)

•Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

•Mezuniyet Belgesi/Diploma Aslı ve Fotokopisi

•Kılavuzun Genel Şartlar bölümü 3. Maddesinde zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan,

•Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,

•Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığına dair beyan adayın müdürlüğümüze çağrıldığında kendisinden istenecek olup, belgelendirilmesi istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunanda olacaktır.

•Başvuru yapacak adayların sisteme giriş yapacakları GSM numaralarının bilgi mesajlarına açık olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

a) Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre komisyon tarafından yapılacaktır.

b) Görevlendirme sırasının kendisine geldiği ile ilgili bilgi adaylara başvuru sırasında verdikleri cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek evrakların teslimi ve kontrolü için aday müdürlüğümüze çağrılacaktır. Adaylar mesajı aldıktan sonra Müdürlüğümüze ivedilikle başvura yapacaklardır.

c) Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

d) Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

e) Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 3 (üç) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bir daha müdürlüğümüzce görevlendirilmeyecektir.

Müdürlüğümüz başvuru sahiplerinden ihtiyaç duyulması halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir