GİRESUN TİREBOLU ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2020-2021

GİRESUN TİREBOLU İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

GİRESUN TİREBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, İlçemiz eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı olduğu takdirde ……… KPSS sınavı sonuçlarına göre ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

Başvurular ……… . . tarihinde açıklanacak KPSS sınav sonuçlarından sonra . . . . . . . . . . . . tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılacak olup, belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlçemizde DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME başvuruları e-devlet üzerinden …………….-………….. tarihine kadar yapılacaktır.

 • Ders Ücreti karşılığı Öğretmen görevlendirmeler Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarih ye 80 sayılı TTK ye 12/07/2010 tarih ye 74 sayılı TTK kararları ile yapılan değişiklikleri içeren çizelgesine uygun olarak yapılacağından, adayların başvurularını bu çizelgede mezuniyetlerine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir.

Görevlendirmelerde Öncelik Sırası

 • Aşağıdaki eğitim durumlarına göre KPSS Puan üstünlüğü dikkate alınarak görevlendirmeler:
 • KPSS121, KPSS10 puan türünde alınan puanlar
 • Aşağıda belirtilen eğitim durumları göz önüne alınarak KPSS puanı olmayanlar
 • Emekli Öğretmenler değerlendirmeye alınır. Görevlendirmelerde Eğitim Fakültesi

mezunları her zaman önceliklidir. Yeterli sayıda Eğitim Fakültesi mezunu başvurusu olmaması durumunda ise Pedagojik Formasyon ve Yüksek Lisansı olanlar önceliklidir.

1-Okul Öncesi Öğretmenliği için Öncelik Sırası :

 1. Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi bölümünden mezun olanlar
 2. Eğitim Fakültelerinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olanlar
 3. Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ye 80 sayılı kararına göre, okul Öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre,
 5. Talim ye Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ye 80 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre),
 6. Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çocuk Gelişimi ye Eğitimi Bölümü mezunları,
 7. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü Ön lisans mezunları,
 8. Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Ön lisans mezunları,
 9. Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup Ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,
 10. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
 11. Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
 12. Talim ye Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ye 80 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

2-Sınıf  Öğretmenliği için Öncelik Sırası :

 1. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 2. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf Öğretmenliği sertifikası olanlar
 3. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

 3-Branş Öğretmenlikleri için Öncelik Sırası :

 1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
 2. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümlerinden mezun olup, pedagojik formasyonu olanlar
 3. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından yüksek lisansı olanlar
 4. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
 5. Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar
 6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman Ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.

4-Zihin Engelliler ve Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği için Öncelik Sırası    :

 1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 02/03/2010 tarih ye 15 sayılı kararına göre, özel eğitim öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre,
 3. Önceki yıllarda özel eğitim okulları veya sınıflarında ücretli öğretmen olarak görev verilmiş olup, görevinde başarılı olanlar.
 4. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Eğitim öğretmenliği için açılan hizmetiçi eğitime katılıp, öncelikle sırasıyla, 540 saatlik, 240 saatlik, 160 saatlik veya 80 saatlik kurs bitirme belgesi bulunanlar.

Not: 1. Görevlendirilen ücretli öğretmenlerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte ……………. tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2.Görevlendirmelerde şartların eşitliği durumunda İlçemizde ikamet edenler öncelikli olarak görevlendirilecektir.

Görev Verilmesi Durumunda İstenilen Belgeler:

1.Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Sabıka Kaydı Belgesi

4.Sağlık Raporu

5.Varsa Pedagojik Formasyon Belgesi fotokopisi

6.KPSS Sonuç Çıktısı

7.Emekli Öğretmen ise emekli tanıtım kartı fotokopisi

8.1 Adet Fotoğraf

 

Yorum yapın