göle ücretli öğretmenlik

GÖLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

ARDAHAN GÖLE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ARDAHAN GÖLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları 1 Ağustos-30 Ağustos 2018 Tarihleri Arasında Alınacaktır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

3- En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

4- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5-Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak,

7-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

8-FETÖ/PDY ve devletin milli güvenliğini tehdit eden diğer örgütlere mensubiyeti, iltisakı veya bağlantısı güvenlik soruşturması sonu tespit edilenlere görev verilmeyecek, verilse dahi iptal edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Diploma / Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)
 2. Fotoğraf (1 adet)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi,  (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
 5. KPSS Sonuç Çıktısı (varsa) 
 6. Sağlık Raporu  (Tek Tabipte)
 7. Sabıka Kaydı (E-Devlet Sisteminden alınabilir)
 8. Kurs/Seminer Belgesi (varsa) 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama takip edilecektir:

 1. Öncelik :Eğitim fakültesi mezunları
 2. Öncelik :Fen edebiyat fakültesi mezunları(Formasyon eğitimi alanlar)
 3. Öncelik :Fen Edebiyat Fakültesi mezunları(Formasyon eğitimi almayanlar)
 4. Öncelik :Yan alanı ve sertifikası olanlar.
 5. Öncelik :Diğer alanlar
 6. Öncelik : Ön Lisans Mezunları.
 7. Şartların eşitliği halinde önceki yıllarda ilçemizde başarılı şekilde ücretli öğretmenlik yapmış olanlar tercih edilecektir.

        İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

Başvurular ilk olarak e devlet sistemi üzerinden yapılacak olup belgelerin en geç 31 Ağustos 2018 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu İçin Linke Tıklayınız./meb_iys_dosyalar/2017_08/22113315_22111255_YCRETLY_YYRETMENLYK_BAYVURU_FORMU_1.docx

NOT: Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Yorum yapın