Menü Kapat

GÜLNAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

MERSİN GÜLNAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

MERSİN GÜLNAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Karar, Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Okyul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 2011/43 sayılı Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ve Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar çerçevesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından her sene başında ücretli öğretmenlik başvuruları alınmakta olup geçen sene değişen sistemle birlikte başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Ücretli Öğretmenlik görevlendirmeleri genellikle dönemlik yapılmakta olup 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının 1. dönem başvuruları 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden adaylar tarafından yapılabilmektedir. Ayrıca dönem sonuna kadar ücretli öğretmenlik e-devlet başvuruları açık kalacak. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar  e-devletüzerinden başvuru yaptıktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilgili milli eğitime başvuracaklar ve yaptıkları başvurularını doğrulayacaklar.

E-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır ? 

/meb_iys_dosyalar/2018_07/11141411_E-Devlet_uzerYnden_ucretlY_ogretmen_basvurusu.docx Tıklayınız…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ŞARTLAR

Ücretli öğretmen olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen Genel ve Özel şartları taşıyor olmak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.(beyan yeterlidir)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 14 Haziran 2019 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

İSTENEN BELGELER

Ücretli öğretmenlik başvurusunda istenen belgeler;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir