GÜMÜŞHANE KÖSE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2019-2020

GÜMÜŞHANE KÖSE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

GÜMÜŞHANE KÖSE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler, başvurularını e-devlet üzerinden yapacaklardır. Başvurular sürekli yapılabilir. Görevlendirilenlere yapılacak duyuru ile belirtilen evrakları tamamlayarak müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. İlgililere önemle duyurulur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İSTENİLEN BELGELER

1. Mezuniyet Belgesi/Diploma/Formasyon Belgesi ( Aslı Ve Onaylı Örneği) Müdürlüğümüzce Aslı Görüldükten Sonra Onaylanacak.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. Sabıka Kaydı (E-Devlet Sisteminden Alınabilir)

4. Sertifika / KPSS Sonuç Belgesi ( Varsa )

5. Sağlık Raporu

6. Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi (Emekli İse)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU:

Öncelikli olarak (KPSS puanına sahip) Yüksek Öğretim Kurumlarının öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans düzeyindeki programlarından mezun olanlar,bu şekilde ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda diğer yükseköğretim kurumu mezunları da Ücretli Öğretmen olarak değerlendirilecektir.
İlk olarak aşağıdaki eğitim durumlarına göre KPSS Puanı dikkate alınarak görevlendirmeler yapılacaktır. (KPSSP121 – KPSSP10 puan türünde alınan puanlar). Daha sonra yine aşağıda belirtilen eğitim durumları göz önüne alınarak KPSS puanı olmayanlar ve en son olarak ta emekli öğretmenler değerlendirmeye alınır. Görevlendirmelerde Eğitim Fakültesi mezunları her zaman önceliklidir. Yeterli sayıda Eğitim Fakültesi mezunu başvurusu olmaması durumunda ise Pedagojik Formasyon ve Tezsiz Yüksek Lisansı olanlar önceliklidir.
Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:
1. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
2. Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
3. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
4. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:
1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
2. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar
3. Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
4. Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar
5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu
olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.
Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:
1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararına göre, okul öncesi
Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, (Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış
Öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre),
3. Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
mezunları,
4. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü ön lisans mezunları,
5. Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları,
6. Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans
mezunu olduğunu belgelendirenler,
7. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu
olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
8. Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf
öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan alanlardan
mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.