güroymak ücretli öğretmenlik başvuruları 2015

Bitlis Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları 19/08/2015 – 28/08/2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları ile ilgili başvuru evrakları için;

GÜROYMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DURUYURUSU

2015-2016 eğitim öğretim yılında Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacını gidermek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 9.maddesi gereğince Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU YER VE TARİHİ:

19/08/2015 – 28/08/2015 tarihleri arasında müracaatta istenen belgeler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (atama şubesine) şahsen başvuruda bulunulacaktır.

Kişiler görevlendirilmek istedikleri İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunacaklardır. Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunan kişi ikinci bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunamayacaktır. İki ayrı yere müracaat edenler tespit edildiği anda her iki veya daha fazla müracaatı varsa iptal edilip görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

Müracaatta istenen belgelerden Dilekçe Örneği, Sağlık Durumu Beyanı ve Adli Sicil Kaydı Beyanı Müdürlüğümüzün http://guroymak.meb.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.

BAŞVURU ŞATLARI:

Branş ve Sınıf Öğretmenliği için;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, Fakülte Mezunları için KPSS Puan üstünlüğü ve öncelik sırasına göre,

1-Eğitim Fakültesi

2-Eğitim Bilimleri Fakültesi

3-Diğer Fakültelerin Öğretmenlik Bölümü

4-Formasyon Belgesi, Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası olanlar ile daha önceki yıllarda vekil ya da ücretli öğretmen olarak görev yaptığına dair belgesi bulunan diğer lisans ( fakülte) ve ön lisans (yüksekokul) mezunları başvuruda bulunabileceklerdir.

5-Lisans ve Ön Lisans mezunu olanlardan daha önce vekil veya ücretli öğretmen olarak görev yapmış olanlara öncelik verilecektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

İlimizin Okul Öncesi eğitim öğretmen ihtiyacının atanan öğretmenler yoluyla giderilememesi halinde aşağıdaki sıraya göre öncelik verilerek ek ders ücret karşılığı okul öncesi öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

1-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

2-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

3-Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,

4-Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi önlisans mezunları,

5-Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları,

6-Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler,

7-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

8-Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

9-80 No’lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup,  atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 60 saatlik seminer programını başarı ile tamamlayanlar,

10-19/08/2015 ile 28/08/2015 tarihleri arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Okul Öncesi öğretmeliği dışında Ön Lisans mezunlarının başvuruları alınmayacaktır. Diğer branşlarda lisans mezunları ile İhtiyaçların karşılanmaması halinde, bu tarihten sonra başvurular değerlendirilecektir.

MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER:

  • 1-Dilekçe
  • 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3-Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
  • 4-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
  • 5-KPSS Sonuç Belgesi (2015)
  • 6-Adli Sicil Kaydı   (Adliyeden alınacaktır)
  • 7-Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden-Görevlendirilmesi durumunda istenecektir.)
  • 8-Sağlık Durumu Beyanı

Belgeler yukarıdaki sıraya göre mavi dosya içinde teslim edilecektir.

NOT: Görevlendirmeler İhtiyaç Ölçüsünde Yapılacaktır.

Başvuru için doldurulacak evrakları indirmek için tıklayın.

Yorum yap