İDİL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ŞIRNAK İDİL İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ŞIRNAK İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İçin ÜCRETLİ ÖĞRETMEN Alımı Yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-25.07.2017 tarihinde başlayıp, 08.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Bu başvurular birinci sıralamaya alınacak olup ihtiyaç duyulan okullara görevlendirmeleri yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise birinci sıralamadaki tüm adayların görevlendirme işlemi bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

2-Üniversitelerin lisans programları mezunları ile İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara göre görev verilecektir. İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki ön lisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Ders Ücret Karşılığı görevlendirme durumunda; görevlendirilen kuruma kadrolu öğretmen ataması olması halinde, görevlendirmeye esas öncelik sırasının en son kişiden başlanarak, ders ücret karşılığı görevlendirme onayı iptal edilecektir. Önceliğin eşit olması halinde Kura ile onay iptali yapılacaktır.

4-İhtiyaç oluştuğunda ( Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2017-2018  Eğitim-Öğretim yılı boyunca aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

5-Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://idil.meb.gov.tr/adresinde yayınlanacaktır.

6-Başvurular http://idil.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Görev Talep Dilekçesi doldurularak, formda istenilen belgelerle birlikte yarım kapak dosya şeklinde İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

B-Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-   Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-   Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-   Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

4-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

5-   Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

6-   Diğer Fakülteler

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-    Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

2-    Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

3-    Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

4-    Diğer Fakülteler.

D-Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından     mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması     olanlar.

3)  Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.

4)  Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

5)  Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.

6)  Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu Belgelendirenler.

7)  Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul Mezunu olanlardan okul öncesi eğitim Alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

8)  Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil Eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer Programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

9)  Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış alanlardan okul öncesi eğitim alanında Düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İstenen Evraklar;

1)  Diploma/Mezuniyet Belgesi/ Çıkış Belgesinin fotokopisi.(Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi)

2)  Nüfus Cüzdan fotokopisi

3)  Fotoğraf (1 Adet)

4)  Sabıka Kaydı

5) Görev talep dilekçesi  (idil.meb.gov.tr internet adresinden) temin edilecektir). Görev talep dilekçesi için tıklayınız.

6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu(Kişi tarafından eksiksiz doldurulacak)

7) Yerleşim Yeri Belgesi

8)Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için)

Tel No: 0486 551 20 17

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir