İMRANLI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

SİVAS İMRANLI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

SİVAS İMRANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemizde bulunan eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı olması halinde görevlendirilme yapılmak üzere 10 Ağustos -08 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek olup, başvurular belirtilen süre içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aynı tarihlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

Öğretmen açığı olan okulların öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin eğitim öğretim haklarından mahrum bırakılmamaları için; aylıksız izinli olan öğretmenler görevlerine başlayıncaya veya ihtiyaç olan okullara atama yapılıncaya kadar İlkokullarda  (Sınıf öğretmenliği 1- 4), ücretli sınıf,  okul öncesi öğretmeni ve Ortaokullar ile Liselerde branş öğretmeni görevlendirilmesine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da devam edilecektir.

İlgi (a) Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun İlgi (c) Sayılı Kararları da göz önüne alınarak öncelikle öğretmen yetiştiren fakülte (Lisans) tercih edilerek yapılacak görevlendirmelerde; (Öğretmenlik için geçerli olan KPSS sınav sonuç belgesindeki puan dikkate alınacaktır.)   KPSS sınavına girmeyenler kendi kategorisinde dilekçe tarihi ve sayısı, pedagojik formasyon belgesi ile sınıf sertifikası olan, olmayan şeklinde KPSS sınavına girenlerden sonra gelmek üzere sıralar tespit edilecektir.

Eğitim Fakültesi sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine kendi branşları dışında görev verilmeyecektir. (Devam mecburiyeti bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere görev verilmeyecektir.)

Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında kendi alanında (branş) görev almak için müracaat edenlerin sıralamaları her alan için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puan üstünlüğüne göre oluşturulacaktır.

AŞAĞIDAKİ ÖNCELİK SIRASINA GÖRE GÖREVLENDİRME YAPILACAKTIR.

1-Eğitim Fakültesi sınıf öğretmeni bölümü mezunları, (KPSS puan üstünlüğü),

2-Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenlik bölümü mezunları (KPSS puan üstünlüğü) ve Bakanlığımızın ilgi (d) Genelgedeki sıralaması,

3-Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümü mezunları (Türkçe, Matematik, Sosyal bilgiler, Fen Bilgisi) kendi aralarında (KPSS puan üstünlüğü),

4-Eğitim Fakültesi diğer öğretmenlik bölümü mezunları kendi aralarında (KPSS puan üstünlüğü),

5-Fakültelerin çeşitli bölümlerinde mezun olup (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler) sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar, öğretmenlik pedagojik formasyon belgesi olanlar,  tezli-tezsiz yüksek lisans mezunu olanlar, Eğitim Fakültesi kategorisinde (KPSS puan üstünlüğü),

6-Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji) aralarında( KPSS puan üstünlüğü),

7-Diğer Fakültelerin lisans bölümü mezunları, kendi aralarında (KPSS puan üstünlüğü),

8-Önlisans bölümü mezunlarından okul öncesi, İlahiyat,  bilgisayar programcılığı ve İngilizce bölümü mezunlarından merkez ilçe için sadece kendi branşlarında görev almak üzere müracaat edebileceklerdir.

9-Önlisans mezunlarından çocuk gelişimi, ilahiyat ve İngilizce dışında merkez ilçede müracaatları kabul edilmeyecektir. Ancak ilçelerimizdeki ihtiyaç ve başvuru dikkate alınarak ön lisans mezunlarının tüm alanlarından mezun olanların ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce müracaatları kabul edilebilecektir.

10- Dışarıdan ücretli ve vekil öğretmen müracaatları eş zamanlı belirtilen tarihlerde tek dilekçe ile kabul edilecek olup, ilçelerimize yapılan müracaatlar sadece müracaat edilen ilçeler için geçerli olacaktır.

11- Adayların en az önlisans mezunu olmaları gerekmektedir.

A-  ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE İLK MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

1-İstek Dilekçesi,

2-Diplomanın tasdikli örneği,

3-Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Pedagojik Formasyon belgesi, Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi

4- Öğretmenlik için KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi.

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

B-  ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GÖREVLENDİRME YAPILMASI HALİNDE İSTENİLECEK BELGELER

1- Sağlık ocağı veya sağlık merkezinden alınacak rapor,

2- Sabıka kaydı (Son üç ay içerisinde alınmış olacak)

3- İkametgâh belgesi,

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Askerlikle ilişiği olmadığına ait belge

6-Daha önce vekil ve ücretli öğretmenlik görevinde bulunup soruşturma neticesinde görevlerine son verilenlere müracaat etseler dahi görev verilmeyecek müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir