eğirdir ücretli öğretmenlik

ISPARTA EĞİRDİR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2019-2020

ISPARTA EĞİRDİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

ISPARTA EĞİRDİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemiz eğitim kurumlarında çeşitli nedenlerle (Boş Norm, Aylıksız İzin, Uzun Süreli Sağlık Raporu, Tayin, Emeklilik vb.) oluşan öğretmen yetersizliğinden dolayı 2019/2020 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulan branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar´ın 9.Maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılacaktır.

ÖNCELİK SIRALAMASINA GÖRE GÖREVLENDİRMEYE ESAS USUL VE ŞARTLARI

1-Üniversitelerin Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

2-Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

3-Okul Öncesi Öğretmenliği(Ana Sınıfı) için Okul Öncesi Öğretmenliği(Lisans), ihtiyaç karşılanmadığı takdirde Çocuk Gelişimi (Ön lisans) bölümü mezunu olmak,

4-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için Lisans, ihtiyaç karşılanmadığı takdirde İlahiyat Ön lisans mezunu olmak,

5-Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarının 2018 KPSS, Çocuk Gelişimi ve İlahiyat Ön lisans bölümü mezunlarının 2018 KPSS puanına sahip olmak,

6-Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti olmadan görevini bırakanlara aksi hüküm bulunmadıkça görev verilmeyecektir.

7- Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) işgünü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara müdürlüğümüzce bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

8-Maarif Müfettişlerince önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9-Her branş mezunu sadece kendi branşı için başvuru yapabilecektir. Kendi branşında ihtiyaç olmaması durumunda uygun diğer branşlarda görevlendirme yapılacaktır.

10-Merkez için başvuru yapan köylere; Köy için başvuru yapan merkez için başvuru yapma hakkına sahip olamayacaktır.

11-Başvuru yapan her adayın görevlendirilemeyeceğinin, görevlendirmenin yapılmaması durumunda da herhangi bir hak talep edilmeyeceğinin bilinmesi gerekir.

12-Köy Okullarını tercih edenlerden ikameti o köyde olanlara öncelik verilecektir.

13-Eşitlik durumunda mezuniyeti daha eski ve önceki yıllarda daha uzun çalışanlara öncelik verilecektir.

Başvurular 19/08/2019-03/09/2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacak olup istenilen belgeler belirtilen tarihler arasında Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi servisine elden teslim edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu

2-Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi (Yurtdışı mezunlarından denklik belgesi) Örneği,

3-Formasyon belgesi

4-Resmi Görevi Bulunanlardan Görev Yeri Belgesi

5-2018 veya 2019 KPSS10/ KPSS121 Puanı

6-Varsa (İngilizce-Bilgisayar) Sertifikaları

7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8-Sabıka Kaydı

Başvuru Formu için tıklayınız

NOT: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yorum yapın