izmir kemalpaşa ücretli öğretmenlik başvuruları 2015

İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları elden teslim alınacak olup başvuru formu ve duyuru için;

KEMALPAŞA İLÇE MEM EK-DERS ÜCRET KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan,askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile  mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek  durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik KPSSP-10 puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır:

1-  Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar,

2- Emekli Öğretmenler, (15/09/2015 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,

4- 4 yıllık diğer fakülte mezunları,

5- Adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda 2 yıllık Yüksekokul Mezunları,

Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

Görev alacak olanlar formdaki taahhütlere uyacaklarını bildirdiklerinden mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

İlçemiz ve bağlı köylerde görev yapmak isteyenler Müdürlüğümüze şahsen başvuracaklardır.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi:

/meb_iys_dosyalar/2015_06/30101900_cretlretmenbavurudlekesyen2.doc

 

GÖREV VERİLİRKEN İSTENECEK BELGELER:

  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  • Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.
  • Sabıka Sorgulama Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(Emekli olan öğretmenlerden)
  • Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)
  • Formasyon belgesi (var ise).
  • KPSS Sonuç Belgesi (var ise)

Yorum yap