İZMİR MENEMEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2020-2021

İZMİR MENEMEN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvurularıİZMİR MENEMEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

a)Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulanması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle işlerinden geçici olarak ayrılanlar ile ilgi (c) yönetmelik doğrultusunda belirlenen norm kadroya göre oluşan öğretmen ihtiyacının karşılanması için ilgi (a) kararın 9’uncu maddesi kapsamında ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

b)Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

c)Üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Okul Öncesi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Başvuruların ihtiyacı karşılayamaması halinde Diğer ön lisans (2 Yıllık) mezunlarının başvuruları değerlendirilecektir.

d)Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler mezun oldukları yüksek öğretim programı esas alınarak görevlendirilecektir.

e)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olması gerekmektedir.

f)Ücretli öğretmenlik başvuruları Müdürlüğümüzün http://kinik.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvurular duyuruya çıkılan tarih itibari ile başlayacak olup 05/09/2020 tarihine kadar elektronik ortamda (e-devlet) alınacaktır. Görev almanız durumunda istenilen belgeler 6. Madde de belirtilmiş olup göreve başlamadan önce Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

g) Görev alması için iletişime geçilemeyenlerin yerine sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların iletişim numaralarının aktif olması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c)Sağlık yönünden öğretmenlik görevi yapmasına engel bir hali bulunmamak,

d)Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.)

e)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.(Emekli Öğretmenler ve Kamuda görevli memurlar hariç)

  1. Görevlendirmeler

Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler mezun oldukları yüksek öğretim programı esas alınarak aşağıdaki başvuru koşullarına göre görevlendirilecektir.

İlgi (e) karar gereğince;

  1. Öğretmen olarak atanacağı alana kaynak teşkil edenler;
  2. a)Eğitim fakültesi mezunları, eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olup, pedagojik formasyonu ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olanlar,
  3. Öğretmen olarak atanacağı alana kaynak teşkil etmeyenler;
  4. b)Diğer fakülte mezunları,
  5. c)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına İlahiyat, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Okul Öncesi alanına; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ön lisans mezunları,
  6. d)Okul Öncesi Öğretmenliği alanında görevlendirmelerde;

Okul Öncesi Bölümü Lisans Mezunları ile Çocuk Gelişimi Bölümü Önlisans Mezunları           ( Çalışma gün sayısı üstünlüğüne göre) görevlendirilecektir.

e)Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunlarından okul öncesi eğitimi alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar Okul Öncesi Öğretmenliği alanında değerlendirileceklerdir.

f)Özel Eğitim sınıflarında ve Özel Eğitim Okullarında yapılacak görevlendirmelerde;

Talim Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 Sayılı kararına göre; özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerine kaynak teşkil eden Yükseköğretim programlarından lisans derecesinde mezun olanlar.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13/09/2017 tarih ve 13665892 sayılı yazı gereği; Halk Eğitim Merkezinde açılan Özel Eğitim Uygulamaları kurslarında 80 saatlik teorik eğitimi başarıyla tamamlayan sertifika almaya hak kazanmış veya sertifika almış olanlar görevlendirilecektir.

Emekli öğretmenler, 1. ve 2. öncelikli alanlar tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.

Kamu görevlileri ise tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.

5.Görevlendirmenin İptal Edilmesini Gerektiren Durumlar

a)Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayan öğretmenin yerine yeni öğretmen görevlendirilecektir.

b)Görev verilip göreve başlamayanlar veya mazeretsiz bir şekilde görevi bırakan öğretmenler sıra hakkını kayıp etmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir

c)Yanlış beyanda bulunanların görevlendirilmeleri iptal edilecek ve yanlış beyanda bulunduğu için kişiye bir daha görev verilmeyecektir.

d)Güvenlik Soruşturması neticesinde göreve başlatılacak, Güvenlik Soruşturması olumsuz gelenler başlatılmayacak göreve başlamış olsa bile görevlendirmesi iptal edilecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

a)Ücretli öğretmenlik için elektronik başvuru formu (e-devlet),

b)Diploma/Mezuniyet veya Çıkış Belgesi fotokopisi,

c)Varsa Pedagojik formasyonu/ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, kurs belgelerinin fotokopisi (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç)

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)Askerlik durum beyanı,

f)Adli Sicil Kaydı,

g)Emekli Kimlik kartı fotokopisi,

h)Resmi görevli olanlardan görev yeri belgesi

ı) Özel Eğitim Yöntemleri semineri belgesi (Bu alana başvuracaklar)

  1. i)Güvenlik soruşturması (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır)

*Belgelerin fotokopileri dosya içinde teslim edilecek olup, asılları ile birlikte gelinecektir.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir