KARABÜK ESKİPAZAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KARABÜK ESKİPAZAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki resmi eğitim kurumlarının bildireceği öğretmen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 17 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır. Başvurular beyan edilen evraklarla birlikte, başvuru tarihleri içerisinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) şubesine şahsen getirilip onaylama işlemi yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgeleri eksik yada yanlış olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Adaylardan İstenecek Belgeler:

a) Başvuru Onay Aşamasında İstenecek Belgeler:

 • Elektronik Başvuru Formu.  (Başvuru işleminden sonra sistemden alınacak.)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği.
 • Üzerinde KPSSP 10 Puanı bulunan (puanı geçerli sınavlara ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 • Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)

Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.

Geçerli kabul edilen belgeler:

 • “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”,
 • 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi”
 • 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”,
 • İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası”
 • Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 • Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belge.

(Not: 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgeler onay işleminden sonra ilgiliye iade edilecektir. )

Görev Verilmesi Halinde İstenecek Belgeler:

 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi.
 • Üzerinde KPSSP 10 Puanı bulunan (puanı geçerli sınavlara ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 • Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
 • Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 • Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Sabıka Kaydı Olmadığına İlişkin Belge. (Son 6 ay içinde alınmış olacak)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.
 • Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

 

Görevlendirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ve eki Çizelge doğrultusunda, aşağıdaki öncelik sırası ve KPSSP 10 Puanı üstünlüğü dikkate alınarak yapılacaktır:

Sınıf Öğretmenliği Branşında;

 • Eğitim fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği alanı mezunları,
 • Yukarıda sayılan fakülte ve bölümlerin  “33 Kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası” almış mezunları,
 • Eğitim fakültelerinin yukarıda sayılan diğer alan mezunları ile yukarıda sayılan fakülte mezunlarından pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 • Yukarıda sayılan diğer fakülte ve bölümlerin mezunları,

Diğer Branşlarda ;

 • Eğitim fakültelerinin ilgili alan mezunları ile yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunu olup, pedagojik formasyon belgesi olanlar,
 • Yukarıda sayılan fakültelerin ilgili alan mezunları.

Görevlendirme sırası gelen aday, verilen görevi kabul etmediği takdirde, sırasından vazgeçmiş sayılacak ve bu adaya 2017 – 2018 öğretim yılında görev verilmeyecektir.

Adaylar, ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın’’  9. Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir.

Görev verilen adayların, ders ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, görevlendirildikleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

Yukarıda sayılmayan fakülte ve yüksek okul mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir