KARAMAN MERKEZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KARAMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılında ilimizdeki eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı olduğu takdirde Müdürlüğümüzce Ücretli Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

İlimiz Merkezinde Ek Ders Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını Müdürlüğümüzün http://karaman.meb.gov.tr/ucretlibasvuru adresindeki Başvuru Ekranından 21 Ağustos – 05 Eylül 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu görev verilecek adaylara ev veya cep telefonlarından ulaşılarak aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze gelmeleri istenecektir.

Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2012 tarih ve 9 sayılı kararına göre Öğretmenliğe kaynaklık eden Program/Bölüm ve Dal mezunlarının atanabileceği alanlar listesine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir. Mezuniyetlerine uygun alana başvuru yapmayanların ya da bu çizelgede mezuniyet alanları bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir.

EK Ders Ücretli karşılığı Öğretmen görevlendirmeleri öncelikleri aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır:

a-) Eğitim Fakültesi

b-) Fakülte mezunu olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası sahibi olanlar,

c-) Fakülte mezunları,

ç-) Önlisans mezunları

İngilizce alanında Ücretli Öğretmenlik için alan mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması

durumunda;

a-) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki İngilizce

Öğretim yapan bölüm mezunları,

b-) En az 40 Kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yükseköğretim

kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü mezunları,

c-) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ya da yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde puan almış olanlar.

d) Özel Eğitim alanında müracaat edecek adayların Bakanlığımızca onaylanmış sertifikası olanlar.

Sistem üzerinden başvurusu onaylanan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre yukarıda belirtilen esaslar üzerinden Müdürlüğümüzce ücretli öğretmenlik görevlendirmeleri işlemleri yapılacaktır. KPSS puanlarının doğru girilmesi ve istenecek belgelerin eksiksiz olması esastır. KPSS puanını hatalı verenlerin görevlendirme işlemleri yapılmayacaktır.

Görev Verilecek Adaylardan İstenecek Belgeler:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

2. Mezuniyet Belgesi (Aslı Görülecek)

3. Varsa Formasyon Belgesi (1 adet)

4. KPSS 2017 Sınav Sonuç Belgesi (KPSS’ ye girenler için)

5. Adli Sicil Kaydı

6. Sağlık Raporu (Aile hekimlerinden alınabilir)

Görevlendirme İşlem Sırası :

1-Başvuruların sistem üzerinden alınması

2-Başvuruların alanlar bazında, mezuniyet ve KPSS’ye göre sıralanması

3-Görevlendirilen kişilerin telefonla aranarak belgelerinin teslim alınması (Belgeler bu aşamada istenecektir. Kişiler kurumumuz tarafından aranmadan belge getirmeyecektir.)

4-Müdürlüğümüz duyurular bölümünden yerleştirme sonuçlarının ilanı

5-Göreve başlama işlemleri.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir