KARAMAN MERKEZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

KARAMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılında ilimizdeki eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı olduğu takdirde Müdürlüğümüzce Ücretli Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

İlimiz Merkezinde Ek Ders Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını e – Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerdir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu görev verilecek adaylara cep veya ev telefonlarından ulaşılarak aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze gelmeleri istenecektir.
Ek Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2012 tarih ve 9 sayılı kararına göre Öğretmenliğe kaynaklık eden Program/Bölüm ve Dal mezunlarının atanabileceği alanlar listesine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir. Mezuniyetlerine uygun alana başvuru yapmayanların ya da bu çizelgede mezuniyet alanları bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir.

EK Ders Ücretli karşılığı Öğretmen görevlendirmeleri aşağıda belirtilen öncelik sıralamasına uygun olarak yapılacaktır:

a-) Eğitim Fakültesi mezunları ve Pedagojik Formasyon Sertifikası sahibi olanlar,
b-) Fakülte mezunları,
c-) Önlisans mezunları

İngilizce alanında Ücretli Öğretmenlik için 80 sayılı TTK kararında belirtilen alan mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda;

a-) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki İngilizce Öğretim yapan bölüm mezunları,
b-) En az 40 Kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yükseköğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü mezunları,
c-) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ya da yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde puan almış olanlar.

Görevlendirmeler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Görev verilecek Adaylardan İstenecek Belgeler:

1. Mezuniyet Belgesi (Aslı Görülecek)
2. Varsa Formasyon Belgesi (1 adet)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
4. KPSS 2018 Sınav Sonuç Belgesi (KPSS’ ye girenler için)
5. Adli Sicil Kaydı

NOT : 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı için e-Devlet sistemi üzerinden daha önce başvuru yapan adaylardan, KPSS puanını güncellemek isteyen başvuru sahipleri yaptıkları başvuru kaydını silerek tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.