KARATAŞ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ADANA KARATAŞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ADANA KARATAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017- 2018 Eğitim – Öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları 10 Ağustos 2017 – 10 Eylül 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

EKDERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
f) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

TARAFINIZA GÖREV VERİLMESİ DURUMUNDA İSTENECEK EVRAKLAR

•Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (2 Adet)
•Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
•Mezuniyet Belgesi/Diploma Aslı ve Fotokopisi
•Başvuruda KPSS puanı girmiş adaylar için KPSS-P121 Sonuç Belgesi
•Adli Sicil Kaydı Belgesi
•Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,
•Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığına dair belge
*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu bilgisayarda doldurularak fotoğraflı ve ıslak imzalı olacaktır.
SGK Hizmet Döküm Belgesi (İş yeri adının açık olarak belirtilmiş hali,kaydı olmayanlar ise kaydı olmadığına dair yazı alacaklar.)

Başvuru kılavuzunu indirmek için tıklayın.

Başvuru yapmak için tıklayın.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir