KİLİS MUSABEYLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

KİLİS MUSABEYLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KİLİS MUSABEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) sistemi üzerinden “Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” ekranından yapılacaktır.
2. Başvuru ekranından yapılan başvurular değerlendirildikten sonra çağrılanlardan istenilen aşağıdaki belgeler Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

3. 2023-2024 eğitim öğretim yılı görevlendirmeleri için 2023 KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 puanlarından yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

4. Ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilmesi 2023-2024 eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılacaktır. Ancak 1. dönem sonu itibariyle tüm görevlendirilmeler sona erdirilecek SGK ayrılışları yapılacak olup, görevine devam etmek isteyenler için 2. dönem için yeniden görevlendirilme yapılacaktır.

5. Bu kapsamda yapılacak başvurular sadece ilçemiz merkez ve merkeze bağlı köy eğitim kurumları için geçerli olacaktır.

6. Ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,
c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,
d) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına,
öncelik verilecektir.

7. Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla;

a) Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,
b) Diploma notu yüksek olan tercih edilecek,
c) Bir önceki öğretim yılında ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen,
eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

8. Okul Öncesi Öğretmenliği alanında görevlendirmelerinde; İlgi (b) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarihli ve B.08.0.OGM.0.71.02.00-900/1985 sayılı ve 2011/43 sayılı Genelgesi, gereğince görevlendirme yapılacaktır.

9. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak, görevlendirilmek üzere çağrıldığında aşağıda yazılı istenilen belgeleri Müdürlüğümüze teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayarak görev verilmeyecektir. Görevlendirmek üzere yapılacak davet, başvuru ekranında belirtilen telefon iletişim numarasıyla olacak ve aramalarda ulaşılamayanlara ihtiyaç ve işin aciliyet durumuna göre daha sonraki süreçte görev verilecektir.

10. Yanlış beyan ve eksik belge ile başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak görev verilmeyecek, göreve başlamış olsa bile görevlendirilmesi sona erdirilecek olup, başvuru formunun doğru ve tam doldurulması ile belgelerin eksiksiz teslim edilmesinden başvuruyu yapan adaylar sorumlu olacaktır.

11. Adli Sicil Kaydı Belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar buna ilişkin mahkeme kararını teslim edecekler, inceleme sonucunda göreve başlatılmasına engel bir durumu olmayanlar değerlendirmeye alınacaktır.

12. Ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında adli veya idari makamlardan gelen bilgiler Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sonucunda görevlendirilmesi veya görev yapması uygun görülmeyenlere görev verilmeyebilecek, görev verilmiş olsa bile görevlendirilmeleri sona erdirilebilecektir.

13. Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.

14. Ücretli öğretmenler performanslarına göre okul müdürleri ve müdürlüğümüzce değerlendirilecek ve gerektiğinde görevine son verilebilecektir.

15. Görevlendirilmesi yapılarak göreve başlayan kişiler yerine kadrolu/sözleşmeli öğretmen ataması/görevlendirilmesi yapılana kadar 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bitmeden mazeretsiz görevi bırakamayacaktır.

16. Görevlendirilmesi yapılan kişiler göreve başlamadığı veya göreve başlayıp mazeretsiz görevi bıraktığı takdirde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca bir daha görev verilmeyecektir.

17. Ders saati ihtiyacı az olan birden fazla okul olması durumunda kişiler birden fazla okula aynı anda görevlendirilmesi yapılabilecektir. Kişi verilen görevlerin birinden ayrılmak istediği takdirde diğer görevlerinden de aynı anda ayrılmak zorundadır.

18. Kılavuzda yer alan kriterler çerçevesinde öğretmen ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyacı karşılamak üzere gereken tedbirleri alır.

19. Ekte bulunan Ders Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapanlar arasından görevlendirilenler bu duyuruda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi.
2. Lisans/Ön Lisans Diploması veya e-devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi fotokopisi.(Diploma notu olan.) (Zorunlu teslim edilecektir.)
3. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi. (Zorunlu teslim edilecektir.)
4. Adli Sicil Kaydı. (Zorunlu teslim edilecektir.) (Zorunlu teslim edilecektir.)
5. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Erkek adaylar zorunlu teslim edilecektir.)
6. Formasyon Belgesi fotokopisi.
7. 2023 Yılı KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 Sonuç Belgesi.
8. Yabancı Dil, Özel Eğitim, Sınıf ve Okul Öncesi ve Diğer Sertifikalar Fotokopisi.
9. Emekli olduğuna dair belge/kart fotokopisi.

Diğer açıklamalar ve başvuru dilekçesi için tıklayın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir