KİLİS POLATELİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

KİLİS POLATELİ Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

KİLİS POLATELİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Polateli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 03 Eylül 2018 – 17 Eylül 2018 tarihleri arasında dilekçe ile bizzat Polateli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır.Eksik belge ile gelenlerin başvuruları alınmayacaktır.Alan dışı talepler kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Hangi alanda görev almak istediğini belirten başvuru dilekçesi

2. Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşıdığına dair belgeler (Ustalık , Kalfalık ,Usta Öğreticilik Belgesi )

3. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

4. Kurs ile ilgili diğer belgeler

5. Nüfus kayıt örneği

6. Diploma ve fotokopisi

7. Sağlık raporu

8. Sabıka kaydı

9. 2 adet fotoğraf

10. Oryantasyon Belgesi

11. Sözleşme (Örneği kurumdan alınacaktır)

Not : Belgelerin fotokopisi çekilerek hazır şekilde getirilecek , yarım kapaklı dosyaya takılı şekilde teslim edilecektir.Alanında eğitici belgesi olmayanların, belgesi eksik olanların, alan dışı görev isteyenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.