konya çumra şehir ücretli öğretmenlik başvuruları 2015

Konya Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvurularını 17/08/2015-03/09/2015 tarihleri arasında alacaktır. Başvurular Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları ile ilgili duyurusu, başvuru kılavuzu ve dilekçesi için;ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında İlçemiz okullarında görevlendirilmek üzere ders ücretli öğretmenlik başvuruları 17/08/2015-03/09/2015 tarihleri arasında müdürlüğümüze aşağıda belirtilen dilekçe ve eklerininin yer aldığı yarım kapak dosya ile şahsen yapılacaktır.

Başvuru Kılavuzu için tıklayın. Başvuru kılavuzunun içeriği aşağıdaki şekildedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların öğretmen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılacak olan Kaymakamlık onayı ile ders ücreti karşılığında, ücretli öğretmen görevlendirmelerine esas olmak üzere aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır.

 1.İlçemiz merkez ve merkeze bağlı eğitim kurumlarında, Ek Ders Ücreti karşılığı Öğretmenlik başvuruları 17.08.2015 – 03.09.2015 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

2.İlçemizde Ek Ders Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvuru dilekçelerini Müdürlüğümüzün http://cumra.meb.gov.tr adresinden alabilecekler.

3.Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kurulacak komisyonca değerlendirilecek ve değerlendirme sonucu görev verilecek adaylara sabit telefon veya cep telefonlarından irtibat kurulacak ve göreve başlamaları için müdürlüğümüze gelmeleri istenecektir. Değerlendirme yapılırken komisyonun kararı esas alınacak, komisyon öncelikli olarak 2015 KPSS puanı üzerinden başarı sıralaması yapacak ve sırası gelen adayın görevlendirilmesi yapılacaktır.  2015 KPSS(10) puanı olmayan adayların başarı sıralaması varsa 2014 KPSS(121) puanı üzerinden oluşturulacak ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.

4.Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 80 Sayılı TTK’nin çizelgesine uygun olarak yapılacağından, adaylar başvurularını bu çizelgedeki mezuniyetlerine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir. Mezuniyetlerine uygun alana başvuru yapmayanların ya da bu çizelgede mezuniyet alanları bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5.Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen görevlendirmeleri, aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

a)- Eğitim Fakültesi Mezunları

b)- Fakülte Mezunu olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası sahibi olanlar

c)- Fakülte Mezunları

d)- Yüksek Okul Mezunları (Sadece İngilizce, Okul Öncesi, İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Bölümü Mezunlarının müracaatları alınacaktır.)

6.İngilizce alanında Ücretli Öğretmenlik için 80 Sayılı TTK kararında belirtilen alan mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda;

a)- Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki İngilizce Öğretim yapan bölüm mezunlarının,

b)- En az 40 Kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yükseköğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü mezunlarının,

c)- Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ya da yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az ( B ) düzeyinde puan almış olanların,

d)- Ücretli Öğretmenlik için Lisans mezunları ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği/Okul Öncesi Öğretmenliği ve İHL Meslek dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümlerinde okuyan en az ön lisans düzeyinde mezun olabilecek olanların,

e)- Ön lisans mezunlarından en az 120 saat İngilizce sertifikası olanların başvuruları kabul edilecektir.

7.Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-)Diploma veya Mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı gösterilecek),

b-)Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Aslı gösterilecek),

c-)Transkript (Dil bilimi ve batı dilleri programları mezunları),

d-)Pedagojik Formasyonu varsa fotokopisi (Aslı gösterilecek),

e-)2015 Yılı KPSS (10) Sonuç Belgesi yoksa 2014 Yılı KPSS (121) Sonuç Belgesi,

8.Tüm evraklar yarım kapaklı dosya içinde Adı, Soyadı, Telefonu ve Branşı yazılarak Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Bölümüne elden teslim edilecektir.

Başvuru Dilekçesi için tıklayın.

Duyuru adresi: http://cumra.meb.gov.tr/www/ders-ucretli-ogretmen-basvurulari/icerik/173

Yorum yap