kozluk ücretli öğretmenlik başvurusu

KOZLUK ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

BATMAN KOZLUK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

BATMAN KOZLUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında  16/08/2018-04/09/2018 tarihleri arasında Ücretli Öğretmen Başvuruları alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Ücretli öğretmen başvuruları e-devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra 16/08/2018-04/09/2018 tarihleri arasında ilgili belgelerle başvurularını müdürlüğümüze yapacaklardır. Ancak; 04/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak başvurular birinci sıralamaya alınacak, bu tarihten sonra yapılacak başvurular birinci sıralamadaki ihtiyaç duyulan alanlarda tüm adaylar bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

2. Üniversitelerin lisans programları mezunları ile İlahiyat, İngilizce, Elektrik, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman, ön lisans mezunu adaylara KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre görev verilecektir. İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki ön lisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri KPSSP121-KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 sınav puanı olanlardan alanlar bazında öncelik sırası ve kendi aralarında KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre, KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri ise KPSS sınav puanı olanlardan sonra alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre yapılacaktır. İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin başvuruları en son değerlendirilecektir

4. Ücretli Öğretmen olarak görevlendirilecek olan kişilerin güvenlik soruşturmaları yapılacak olup güvenlik soruşturması sonucunda çalışmasına engel herhangi bir adli ve idari yönden olumsuz durumu olmayanların görevlendirmeleri yapılacaktır.

5. İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2018-2019 eğitim- öğretim yılı süresince aşağıda belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

6. Ücretli öğretmen görevlendirmeleri KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağından; adaylar KPSS sınav sonuç belgelerinin mutlaka başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu konuda adayın uğrayacağı mağduriyetten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Görevlendirme sırasını etkileyeceğinden son teslim tarihinden sonra müdürlüğümüze ibraz edilecek KPSS sınav belgesi dikkate alınmayacaktır.

7. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://gercus.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

8. Başvurular http://gercus.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Görev Talep Dilekçesi doldurularak, formda istenilen belgelerle birlikte yarım kapak dosya şeklinde Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

1.KPSS sınav puanı olanlardan; alanlar bazında öncelik sırası ve kendi aralarında KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre,

2.KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS sınav puanı olanlardan sonra alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre,

3.İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

B-  Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2-Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

3-Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

4-Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

5-Diğer Fakülteler

C- Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar.

2-Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

3-Diğer Fakülteler.

D-  Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun, ataması yapılmamış öğretmenlerden yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2. Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden lisans belgesi/diploması olanlar.

3. Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.

4. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

5. Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.

6. Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu  belgelendirenler.

7. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul Mezunu olanlardan okul öncesi eğitim Alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

8. Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil  eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer  programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

9. Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış alanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

  • Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.
  • Görevlendirmeler ile ilgili listeler http://gercus.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Görevlendirme ilan listesinde ismi olup 2 (iki) gün içinde göreve başlamayanların görevlendirme onayları iptal edilecek olup tekrar görev verilmeyecek ve sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların http://gercus.meb.gov.tr adresinde görevlendirme onaylarını takip etmeleri gerekmektedir.
  • Ücretli öğretmenlerin görevlendirme onayı alınarak SGK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.
  • Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde, adayın kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.
  • Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara müdürlüğümüzce bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.
  • Eğitim yılı içerisinde oluşacak ihtiyaçlarda sıradakiler görevlendirilecek olup, iletişim bilgilerinin görevlendirdiğimiz öğretmene ulaşılabilmesi için kesinlikle doğru girilmesi gerekmektedir. Diğer telefonlar kısmına ise başvuru yapan kişiye ulaşamadığımız takdirde ulaşabileceğimiz diğer kişinin telefonunu yazması gerekmektedir.
  • Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin tutanakla görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır

İstenen Evraklar;

1. Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi

3. Formasyon belgesi  (varsa) (Aslı ve Fotokopisi)

4. KPSS sonuç belgesi

5. Kurs/Seminer Belgesi (Okul Öncesi Alanında) (Aslı ve Fotokopisi)

6. Adli Sicil Kaydı

7. Tek Tabip Sağlık Raporu

8. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

9. Okul öncesi eğitim alanında almış olduğu 60 saatlik seminer belgesi (Okul Öncesi Öğrt. için)

10. Görev talep dilekçesi  (Ektedir)

Görev Talep Dilekçesi İndirmek İçin TIKLAYINIZ…

Yorum yapın