kulp ücretli öğretmenlik başvuruları 2015

Diyarbakır Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları 25/08/2015-10/09/2015 tarihleri arası alınacaktır. Başvurular Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılı Ücretli Öğretmenlik Başvurusu hakkında duyurusu ve gerekli belgeler için;

KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Kulp İlçe Merkezinde ve köy ilkokul/ortaokullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine ile Bakanlığımızca öğretmen ataması yapılmayan okullardaki derslerin boş geçmemesi için, Kaymakamlık  onayı  ile  ders  ücreti  karşılığında,  ücretli öğretmen  görevlendirmelerine  esas  olmak  üzere  aşağıdaki  açıklamalar  doğrultusunda ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır. Ek ders Ücretli Öğretmen  görevlendirmeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 80 Sayılı TTK’nin çizelgesine uygun olarak yapılacağından, adaylar başvurularını bu çizelgedeki mezuniyetlerine göre  belirlenmiş  alanlara  yapmaları  gerekmektedir.  Mezuniyetlerine  uygun alana  başvuru  yapmayanların  ya  da  bu  çizelgede  mezuniyet  alanları  bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Genel Müdürlüğünün Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 9. maddesi doğrultusunda ders ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

Görev almak isteyenlerin 25 Ağustos 2015 –10 Eylül 2015 tarihleri arasında ekteki matbu dilekçe örneğine uygun olarak hazırlanan dilekçe ve aşağıda istenen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Görevlendirmeler Bakanlığımızın atama kriterlerine göre alan bazlı  KPSS 10 ve KPSS 121 Puanına göre yapılacaktır. Ancak öğretmen istihdamında güçlük çekilen ulaşım barınma gibi uzak köy okullarındaki görevlendirmeler ile (2014-2015 eğitim öğretim yılında görevinin gereklerini getirmeyen ücretli öğretmenlerin görevlendirilmeleri)  Komisyon ve  idarenin takdir hakkı saklıdır.

Görev verilenlerden, verilen göreve gitmeyenler bu eğitim öğretim yılı içerisinde hakkını kullanmış sayılacak ve tekrar görev verilmeyecektir. Görevlendirmelerde görev alacak kişilere matbu dilekçede belirttikleri telefonlarına, telefon ile ulaşılacak olup, adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1-   Dilekçe ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesinden elden veya Müdürlüğümüze ait resmi İnternet adresinde temin edilecektir. http://kulp21@.meb.gov.tr)

2- Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgelerinin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi

3- Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı Okullardan Mezun Olanlar İçin)

4-  Varsa Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi

4-   Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

5-   2015 KPSS 10/ KPSS 121 Puan’ını gösteren belge

6-   Dilekçeye eklenmek şartıyla şahsen başvuruda bulunulacaktır.

7-  Sabıka kaydı (adliyeden alınacaktır)

Görevlendirmeler eş zamanlı yapılacağından birden fazla ilçeye başvuruda bulunanların Müracaatları dikkatte alınmayacaktır.

Ek Bilgi: 2015 İlk atama takviminde değişiklik yapılması halinde başvuru süresinde de değişiklik yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Duyuru adresi: http://kulp.meb.gov.tr/www/ucretli-ogretmenlik-basvurulari/icerik/306

Yorum yap