LİCE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

DİYARBAKIR LİCE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

DİYARBAKIR LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ek Ders Ücret Karşılığı Öğretmen görevlendirme başvuruları 07/08/2017 – 08/09/2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayan yada belgeleri eksik olan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirilmesi aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

1-İlçemize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası  uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle işlerinden  geçici olarak ayrılanlar ile norm kadro yönetmenliğine göre oluşan öğretmen ihtiyacının karşılanması için ücretli öğretmen görevlendirilmesi  İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kaymakamlık  makamından onay alınarak yapılacaktır.

2-Ücretli  Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

3- Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile  mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek  durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere kendi alanında KPSSP121 kendi alanı dışındaki diğer alanlarda -KPSSP10 ve KPSSP-3  puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır :

a-  Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar,
b- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,
c- 4 yıllık diğer fakülte mezunları,
d- Adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda 2 yıllık Yüksekokul Mezunları,
e-Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

4-Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

5-Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

6- Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 3 (üç) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

Görev almak isteyenlerin 07/08/2017 – 08/09/2017 tarihleri arasında,  hazırlanmış olan dilekçe örneğini doldurarak bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu. (İnternet sayfamızda mevcuttur.)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.
4-Sabıka Kaydı
5-Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)
6- Formasyon belgesi (var ise).
7- KPSS Sonuç Belgesi (var ise)

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir