LİCE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

lice ücretli öğretmenlik

DİYARBAKIR LİCE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

DİYARBAKIR LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

1 – İlçemize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan Öğretmenlerden kanuni izin, geçici görev, Disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle işlerinden geçici olarak ayrılanlar ile norm kadro yönetmeliğine göre oluşan Öğretmen ihtiyacının karşılanması için ücretli Öğretmen görevlendirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, Kaymakamlık makamından onay alınarak yapılacaktır.
2 – Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
3 – Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adayların mezun oldukları yüksek Öğretim programı esas alınarak aşağıdaki önceliğe göre alanları itibariyle ücretli Öğretmen görevlendirilme listesi oluşturulacaktır. Oluşturulan Listede adaylar kendi alanları itibariyle almış oldukları (KPSS121 ve KPSS10) sınav sonucuna göre sıralamaları yapılacaktır.Görevlendirilmeler bu sıraya göre Kaymakamlık Makamından onay alınarak yapılacaktır.
3.1 – Eğitim Fakültesi mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olanlar,
3.2 – Eğitim Fakültesi Mezunu olanlar,
3.3. –Fen Edebiyat Fakültesi mezun olup, Formasyon belgesi olanlar
( Görevlendirilmeler kendi alanında öncelikle KPSS121 diğer alanda ise KPSS 10 sınav puanına göre yapılacaktır.)
3.4. –Diğer Fakültelerden mezun olup, Formasyon belgesi olmayanlar (Görevlendirilmeler KPSS 3 Puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.)
3.5. – Okul Öncesi Öğretmenliği için;
Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS Puan Üstünlüğü) ihtiyaç olması halinde ise MYO (Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları) (KPSS Puan Üstünlüğü)

3.6. – Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarla sınırlı olmak üzere Meslek Yüksekokulu (Ön lisans) alan mezunlarının da başvuruları alınabilecektir.
4 – İlçenin ihtiyacı üzerine ilk başvuru listesindeki adayların bütününün görevlendirilmesi sona erdikten sonra yeni başvuru alınacaktır.
5 – Ücretli Öğretmen başvurularının bitmesinden sonra 4. maddedeki öncelik sırasına göre adayların bilgilendirilmeleri için sıralama listesi oluşturularak Müdürlüğümüzün WEB sayfasında yayımlanacaktır.
6 – Kısa süreli Raporlu Öğretmenin yerine görevlendirilen Ücretli Öğretmenin raporlu Öğretmenin göreve başlamasından dolayı görevi sona eren ücretli Öğretmene öncelikli olarak görev verilecektir.
7 – Görevlendirilmelerin objektif, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yapılması sağlanacaktır.
8 – Başvuru yapan Ücretli Öğretmen adaylarından Adli Sicil Kaydı istenecek olup, gerekli görüldüğü takdirde Güvenlik ve Arşiv kaydı araştırması yapılacaktır.
9-Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.
10- Başvurular 01/09/2018 – 11/09/2018 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinde yapılacaktır.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar:

a-2017 veya 2018 yıllına ait KPSS puanı ile başvuruda bulunulması
b-Bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi (Bilgileri doğru girilmeyen yada eksik bilgi ile giriş yapanlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.
c- Bir kişi kendi alanında veya kendi alanı dışında sadece sınıf alanında başvuru yapmasına dikkat edilmesi; ancak bazı alan öğretmenlerin, başvuruları Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına uyma şartı ile başvuruda bulanabilecektir.

GÖREVLENDİRME İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı ile Diploma/Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi. (Aslı Görülecek )
2-Sabıka Kaydı
3- Formasyon belgesi (var ise)
4- KPSS Sonuç Belgesi (2017 veya 2018)