savur ücretli öğretmenlik

MARDİN SAVUR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

MARDİN SAVUR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

MARDİN SAVUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

BAŞVURU SÜRESİ

15/08/2023 tarihinde saat 08.00 de başlayıp 2023/2024 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edecektir. Ancak 25/08/2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılan başvurular birinci sıralamaya alınacak, bu tarihten sonra yapılacak başvurular birinci sıralama bittikten sonra ikinci sıralamaya alınacaktır.

GÖREVLENDİRME SÜRESİ

İhtiyaç duyulduğunda bu kılavuzdaki esaslara göre yapılabilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Bu kılavuz 2023-2024 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur
 2. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların başvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
 3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web internet adresinden yayınlanacaktır.
 4. Başvuru Süresi; 15 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp, 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 25 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak başvurular, her alanda, birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.
 5. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik görevlendirmesi başvuru onay sürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkilidir.

 

Başvurular,

SİSTEMDE ( E-devlet üzerinde ) 2023/2024 ÖĞRETİM YILI İÇİN BAŞVURULAR AÇILMAMIŞ İSE GEÇİCİ OLARAK BİR ÖNCEKİ AKTİF YIL ÜZERİNDEN (YANİ 2022-2023 YILI ) ÜZERİNDEN BAŞVURULAR YAPILACAK İLERLEYEN ZAMANLARDA SİSTEM 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN AKTİF EDİLDİĞİNDE YENİDEN BAŞVURU YAPILMASI İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DUYURU YAPILACAKTIR.  AYRICA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN E-DEVLET BAŞVURUSU TAMAMLANDIKTAN SONRA AYNI ZAMANDA BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DOSYA HALİNDE ELDEN TESLİMİ İLE BAŞVURU YAPILACAKTIR.

daha sonra ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında örneği bulunan dilekçe örneği ve eklerinin teslimi ile yapılacaktır.

2023-2024 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR: 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4.  4.Fetö/PDY Terör örgütüne ait özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmakta iken Lisansları iptal edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Lisansları iptal edildiği halde eksik ve yanlış beyan vererek ücretli öğretmen olarak görevlendirilenlerin tespit edilmesi halinde görevlerine son verilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
 5. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
 7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
 9. Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.
 10. Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi yabancı dil (almanca, fransızca, ingilizce),rehberlik ve sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

 1- Başvurular  önce e-devlet üzerinden ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz internet sayfasında örneği bulunan dilekçe ile yapılacaktır. Başvuru yaptıktan sonra istenilen evrakları elden müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir.

2- Görevlendirme bilgileri dilekçeye yazılan telefonlara yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru yazılması gereklidir.

3- Başvuruda bulunan adaylar, başvuruda istenen evrakları eksiksiz olarak başvuru dilekçesine ekleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Sadece e-devlet üzerinden yapılan başvurularda evrak teslim edilmez ise başvuru dikkate alınmayacaktır.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

 Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırası aşağıdaki gibidir.

Sınıf öğretmenliği için öncelik sırası:

* Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

* Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

* Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

* Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

* Diğer fakültelerden mezun olup formasyon almış olanlar

Branş öğretmenlikleri için öncelik sırası:

* Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

* Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar

* Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları

* Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman önlisans mezunu adaylara görev verilebilir.

Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası :

* Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

* Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre)

* Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları

* Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları

* Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

* Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

* Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

* Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

* Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İSTENECEK EVRAKLAR:

a) Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış

b)Pedagojik formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları İçin Varsa)

c) Nüfus cüzdanın fotokopisi

d) Varsa kurs, seminer belgesi

e) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)

f) 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.

g) Adli Sicil Kaydı

h) Sağlık Raporu

ı) iki adet fotograf

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

* Görevlendirmeler, Müdürlüğünüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.

* Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

* Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

* Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

* Başvuru koşullarını taşıyan ve görevlendirme talebinde bulunan ücretli öğretmen adayları, oluşan ihtiyaca binaen okullarımızda görevlendirilecektir. Ücretli öğretmenlerimiz onay alınmadan önce ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze Davet edilerek açık olan kurumda çalışmak isteyip istemediği sorulacaktır. Ücretli öğretmen adayı teklif edilen okul ve görevi her ne sebeple kabul etmez ise hakkından vazgeçmiş sayılıp sıradaki aday görevlendirilir.

* Ücretli öğretmenlik görevlendirmesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacaktır. Bu süre dolmadan mazeretsiz olarak görevden ayrılanlar bir sonraki 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvuruları kabul edilmeyecektir.

LİNKLER;

/meb_iys_dosyalar/2023_08/15085053_2023-204_ucretli_baYvuru_klavuzve_belgeleri.docx

/meb_iys_dosyalar/2023_08/14112358_ucretli_baYvuru_2023_2024.docx

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir