MAZIDAĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

MARDİN MAZIDAĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

MARDİN MAZIDAĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemize Ücretli Öğretmenlik başvuruları 31.07.2017 tarihinde başlayıp, 18.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Bu başvurular birinci sıralamaya alınacak olup ihtiyaç duyulan okullara görevlendirmeleri yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise birinci sıralamadaki tüm adayların görevlendirme işlemi bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Görevlendirme süreci

İhtiyaç oluştuğunda ( Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2017-2018 ders eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

İLGİLİ MEVZUAT:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.
 2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 Sayılı Kurul Kararı.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.
 4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 5. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2010 tarih ve 2757 sayılı yazısı
 6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2012 tarih ve 69 Sayılı Kararı
 7. Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğünün 07.01.1999 tarih ve 2304 sayılı yazısı

GENEL AÇIKLAMALAR:

 • Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://mazidagi.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat fakültesi mezunları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri, Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi branşlarda ön lisans mezunu olduğunu belgelendirebilen programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
 • Başvuru Süresi: 31 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp, 18 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar devam edecektir.
 • Başvurular http://mazidagi.meb.gov.tr adresinde yayımlanan form doldurularak, formda istenilen belgelerle birlikte Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi 1 şubesine teslim edilecektir.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).
 6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 7. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların KPSSP10 puanı, diğer lisans mezunları KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı temel alınacaktır.
 8. KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını ilgilendiren 2016 ve 2017 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir. KPSS sonuç belgesindeki puan ile başvuruda belirtilen puanın birebir tutması gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 9. Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair beyan,

 

Yukarıda geçen 3. maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızdan kabul edilmiş olup, belge istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunanda olacaktır.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

Görevlendirmelerde öncelik, adayların KPSSP10/KPSSP3/KPSSP93 sınav türünde ve alanında aldığı puan olacaktır. KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanı olmayanlar ise puanı olanlardan sonraki sıralamada başvuru önceliğine göre sıralanacaktır. Bütün alanlarda emekli öğretmenler, çalışmayan veya hiç çalışmamış yeni mezunların başvurularından sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 • Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
 • Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 • Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar
 • Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar
 • Diğer Fakülteler

 

Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar(formasyonsuz)
 • Diğer Fakülteler.

Din  Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İHL. Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara KPSSP93 puanı sıralamasına göre görev verilebilir.

Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup yüksek lisansı olanlar ile
 • Okulöncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden Lisans bölümlerden mezun olanlar,
 • Ev ekonomisi yüksekokulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları
 • Okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.
 • Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, çocuk gelişimi bölümü, meslek yüksekokulu Hemşirelik ve bakım hizmetleri bölümü çocuk gelişimi ön lisans mezunları
 • Açıköğretim    Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler.
 • Kız  Meslek Lisesi çocuk gelişimi mezunu olup herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.
 • Sınıf     öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.
 • Diğer öğretmen alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

 

Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti olmadan görevini bırakanlara aksi hüküm bulunmadıkça görev verilmeyecektir.

Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) işgünü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara müdürlüğümüzce bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

İl Eğitim Denetmenlerince, önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK  EVRAKLAR

 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 2. Mezuniyet Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi
 3. Başvuruda KPSS puanı girmiş adaylar için KPSSP10/KPSSP3/KPSSP93 Sonuç Belgesi
 4. Pedogojik Formasyon-Tezsiz Yüksek Lisans-Tezli Yüksek Lisans Fotokopisi(VARSA)
 5. İngilizce öğretmenliğine başvuranlar için şartlarına uygun olan evraklarının aslı ve Fotokopisi
 6. Okul öncesi öğretmenliğine başvuranlar için şartlarına uygun olan evrakların aslı ve fotokopileri
 7. Başvuru Formu (Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek)
 8. Alan sınavı açıklandıktan sonra sonuçların müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir