midyat ücretli öğretmenlik

MİDYAT ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

MARDİN MİDYAT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

MARDİN MİDYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında İlçemiz genelindeki eğitim kurumlarında oluşacak öğretmen açığını kapatmak için 11/08/2016-26/08/2016 tarihleri arasında ücretli öğretmen başvurusu alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Ücretli öğretmen Başvuruları 11 AĞUSTOS – 26 AĞUSTOS 2016 tarihleri arasında alınacaktır.  Belirtilen tarihlerden sonra başvuru alınmayacaktır.
2-Üniversitelerin lisans programları mezunları ile İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman, ön lisans mezunu adaylara KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre görev verilecektir. İlahiyat, İngilizce, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki ön lisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.
3-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri; KPSS10 sınav puanı olanlardan alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında  KPSS10 sınav puanı üstünlüğüne göre, KPSS10 sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri ise KPSS10 sınav puanı olanlardan  sonra alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre yapılacaktır. İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin başvuruları en son değerlendirilecektir
4-İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2016-2017 eğitim- öğretim yılı süresince aşağıda belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.
5-Ücretli öğretmen görevlendirmeleri KPSS10 sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağından; adaylar KPSS10 sınav sonuç belgelerinin mutlaka başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bu konuda adayın uğrayacağı mağduriyetten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Görevlendirme sırasını etkileyeceğinden son başvuru  tarihinden sonra müdürlüğümüze ibraz edilecek hiç bir KPSS sınav belgesi dikkate alınmayacaktır.
6-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://midyat.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
7-Başvurular http://midyat.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Görev Talep Dilekçesi doldurularak, formda istenilen  belgelerle birlikte yarım kapak dosya şeklinde Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş  olmak.(Bakaya kalmamak).
6.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-KPSS10 sınav puanı olanlardan; alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında KPSS10 sınav puanı   üstünlüğüne göre,

-KPSS10 sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS10 sınav puanı olanlardan sonra alanlar bazında öncelik sırasıve başvuru önceliğine göre,

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

B-Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
2-Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
3-Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
4-Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar
5-Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar
6-Diğer Fakülteler

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
2-Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar
3-Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

4-Diğer Fakülteler.

D-Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1)Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.
2)Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar.
3)Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.
4)Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği,  çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları.
5)Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları.
6)Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler.
7)Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul Mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.
8)Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil  eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer  programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.
9)Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış alanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İstenen Evraklar;

Not: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında ilçemizde ücretli öğretmenlik yapmış olanlardan; istenen belgelerden sadece Görev Talep Dilekçesi ve Adli Sicil Kaydı Belgesi başvuruları için yeterli olacaktır.

1)Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
2)Nüfus Cüzdan fotokopisi
3)Formasyon belgesi  (varsa) (Aslı ve Fotokopisi)
4)KPSS10 sonuç belgesi
5)Kurs/Seminer Belgesi (Okul Öncesi Alanında) (Aslı ve Fotokopisi)
6)Adli Sicil Kaydı
7)Tek Tabip Sağlık Raporu
8) Okul öncesi eğitim alanında almış olduğu 60 saatlik seminer belgesi (Okul Öncesi Öğrt. için)
9) Görev talep dilekçesi  (midyat47@meb.gov.tr internet adresinden) temin edilecektir.

BAŞVUR DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir