MİDYAT USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 2017-2018

MARDİN MİDYAT Halk Eğitimi Merkezi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici başvuruları

MARDİN MİDYAT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS – 25 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA, HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR.

Midyat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında görev alacak usta öğreticilerin belirlenmesi ile ilgili başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde, Türkiye’de görev yapacak yabancı öğretmenler ile ilgili şartlar aranır.
 3. 18 – 65 yaşları arasında olmak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere;
  1. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolamlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlaf kaçakçılığı, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  2. FETÖ/PDY terör örgütü emniyet soruşturmasından sorunsuz geçmiş olmak;
 6. Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
 8. Merkezlerde görev yapacak ücretli usta öğreticilerin, branş ve alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre,
  a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak,
  b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırayla yüksek lisans, lisans, ön lisans mezunu olmak.
  c) Alanında meslek lisesi mezunu olmak.
  d) Ortaöğretim kurumu mezun olup, alanında Ustalık Belgesi sahibi olmak.
  e) En az ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulu mezunu olup, alanında Ustalık Belgesi sahibi olmak.
  f) En az Lise düzeyinde öğrenim görmüş olup, usta öğreticilik yapacağı alanda, branşta tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek.

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER:

 1. ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMU(Başvuru formu buradan indirilip doldurulacaktır.)
 2. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 3. DİPLOMA (ÖĞRENİM BELGESİ) ASLI VE FOTOKOPİSİ
 4. USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ ASLI VE FOTOKOPİSİ
 5. SABIKA KAYDI (ASLI)
 6. SAĞLIK RAPORU(TEK HEKİMDEN ALINABİLİR)

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir