ORDU FATSA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

ORDU FATSA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ORDU FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları 24.07.2017 tarihinde başlayıp 15.08.2017 tarihinde sona erecektir. Ancak 2. dönem için 22/01/2018-02/02/2018 tarihleri arasında ihtiyaç duyulması halinde yeniden başvuru alınacaktır. Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Görevlendirme Süreci: İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar ile komisyon tarafından belirlenen ve fatsa.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan branş sıralamalarına göre yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Bu kılavuz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.
 2. Üniversitelerin Lisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
 3. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen olarak müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak)
 4. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://fatsa.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
 5. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik Başvuru Süresi : 24.07.2017 tarihinde başlayıp 15.08.2016 tarihinde sona erecektir. Ancak 2. dönem için 22/01/2018-02/02/2018 tarihleri arasında ihtiyaç duyulması halinde yeniden  başvuru alınacaktır. Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze elden yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu´nun 53´üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

– Askerlikten muaf olmak,

– Askerliğini yapmış olmak,

– Askerliği tecil edilmiş olmak..

 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 2. 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
 4. Başvuruda yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

1.Başvurular, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze EK-1 Ücretli Öğretmen Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

 1. Başvuru işlemine geçmeden önce kılavuzu dikkatle okuyunuz.

 

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU

Sınıf Öğretmenliği için;

a) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

b) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

c) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

d) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

e) Eğitim Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar;

f) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

Branş Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

b ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;

c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

d ) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin ön lisans programını bitirenler;

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

2011/43 Nolu Ek ders karşılığı görevlendirme konulu genelge hükümlerindeki sıraya göre gerçekleştirilecektir

Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

 • Alan Sınavına girenlerin 2017 veya 2016 yılı KPSS-121 puan üstünlüğüne göre,
 • Alan Sınavına girmeyenlerin 2017 veya 2016 yılı KPSS-10 puan üstünlüğüne göre
 • KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre

 

İSTENİLECEK EVRAKLAR

Görevlendirme esnasında istenecek olup, Başvuru sıralamasıhttp://fatsa.meb.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

İlk Başvuru da istenilen belgeler;

 1. Başvuru formu
 2. Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanın fotokopisi
 4. KPSS Sonuç Belgesi
 5. KPSS ye girmeyenler için diploma notunu gösterir belge

 

Başvurunuz Sonuçlandığında İstenilen Belgeler;

 1. Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanın fotokopisi
 3. KPSS Sonuç Belgesi
 4. Sağlık raporu (Müdürlüğümüzden Matbu Evrak Alınacaktır)
 5. Sabıka Kaydı (Müdürlüğümüzden Matbu Evrak Alınacaktır)
 6. 1 Adet Fotoğraf

 

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 • Görevlendirmeler kurum amirinin yetkisi ile başlatılır.
 • Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.
 • Başvuru sıralama listesi http://fatsa.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup; ayrıca adaylara, başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.
 • Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınacak, aday ile Kurumumuz arasındaki sözleşme metninin imzalanması ve SGK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir