OSMANGAZİ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

BURSA OSMANGAZİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

BURSA OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvurular 27 Temmuz 2018 tarihi saat 16:00’de başlayıp 2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. İlk görevlendirme aşaması Eylül ayı içerisinde başlayacak olup, ihtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yıl boyunca yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuz 2018-2019 öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. PDF formatındaki kılavuz http://osmangazi.meb.gov.tr internet adresinden alınarak ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilir.
2. Üniversitelerin lisans programlarına görev verilecektir
3. Emekli olanların başvuruları zorunlu olmadıkça işleme alınmayacaktır.
4. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://osmangazi.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
5. Başvuru Süresi; 27 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp, 2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince
devam edecektir.
6.Başvurular internet sayfamız olan http://osmangazi.meb.gov.tr/ucretli adresinden ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris (E-Devlet) adresinden online olarak doldurulacak olup; görevlendirme yapılana kadar evrak alınmayacaktır.
7. Başvurularda Mezuniyet esas alınacak olup, Lisans ve Ön Lisans öğrencisi durumunda olanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
a- Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8. Lisans mezunu olmak
9. Emekli olup ücretli öğretmenlik için başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10. 667 sayılı OHAL kanunu kapsamında, haklarında işlem başlatılan özel öğretim ile öğrenci yurtlarından birinde, yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI :
1. Başvurular http://osmangazi.meb.gov.tr/ucretli adresinden ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris
(E-Devlet)adresinden online olarak yapılacaktır.
2. Görev verilmesi halinde beyan ettiğiniz cep telefonunuza hangi okula görevlendirildiğiniz hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu sebeple bu bilgilerin doğru yazılması gereklidir.
3. Elektronik ortamda başvurusunu yapan adaylar kılavuzda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri yarım kapak dosya şeklinde Doğanbey Mh.Haşim İşcan Cd.No:3-Kat:7 adresinde bulunan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmet Birimine(Öğretmen Atama) teslim etmek zorundadır. Belgelerin incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını taşıyanların başvuruları onaylanacak şartları taşımayanların ise başvuruları reddedilecektir.
4. Sisteme başvuru yapıp görevlendirmesi gerçekleşen öğretmenlerden cep telefonuna bilgilendirme mesajı gelmesinden sonra evraklarını 3(üç) iş günü İçerisinde teslim etmeyenlerin başvuruları reddedilecektir

GÖREV VERİLDİKTEN SONRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENECEK EVRAKLAR:
Yarım Kapak dosya içerisinde sıralı olacak şekilde aşağıdaki evraklar teslim edilecektir.
a- ) E-devlet ve sitemizden yapılan her iki başvuru formunun çıktısı
b- ) Nüfus cüzdanın fotokopisi
c- ) Diploma/Mezuniyet/Çıkış Belgesinin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
d- ) Varsa kurs, seminer belgeleri (Okul Öncesi,Özel Eğitim,İngilizce,Bilgisayar v.b )fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
e- ) Pedagojik Formasyon belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
f- ) Yüksek lisans belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)
g- ) Adli Sicil Kaydı (E –Devlet’ ten alınabilir)

Not: Başvurunuzun alındıktan sonra görevlendirme yapılana kadar evrak alınmayacaktır. İlk görevlendirme aşaması Eylül ayı içerisinde başlayacak olup,İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler kılavuzda belirtilen esaslara göre yıl boyunca yapılmaya devam edecektir. Görev verilmesi halinde beyan edilen cep telefonunu hangi okula görevlendirildiği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Görevlendirme yapıldığına dair Mesajı aldıktan sonra mesajda adı geçen okul ile görüşüp; yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 3 (üç) iş günü içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir. Aksi halde görevlendirme iptal edilecektir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretli Öğretmen Görevlendirme Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Görevlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için aşağıda yer alan iki linkten de başvuruların yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli Öğretmenlik e-Devlet Başvurusu için tıklayınız

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen Başvuru Sistemine ulaşmak için tıklayınız