palu ücretli öğretmenlik

PALU ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

ELAZIĞ PALU İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ELAZIĞ PALU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

SON DUYURU

Ücretli Öğretmenlik başvuruları konusunda daha önce 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacak başvuruların esas alınacağı duyurulmuş ise de, e-devlet sisteminde KPSS puanlarının güncellenmesi konusunda yaşanan aksaklıklardan ötürü başvuru süresi 5 Eylül 2018 saat 16:00´a kadar uzatılmıştır.

ÖNCEKİ DUYURU

PALU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI

Bu esaslar 657 sayılı devlet memurları kanunu 89. Maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlgililer, Palu Merkez ve Merkeze bağlı Köylerde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ihtiyaç bulunan/oluşacak eğitim kurumlarında görevlendirilecektir.

Başvurular, http://www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresi üzerinden alınacak olup 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılmış ve Müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmış olan başvurular esas alınacaktır. Birinci listenin yetersiz kalması durumunda Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek ikinci bir tarih, indirilecek yeni listeye göre yapılacak görevlendirmelere esas oluşturacaktır.

Yerleştirmelerde 2018 KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralama yapılacaktır. Bu nedenle adayların 2018 KPSS puanını sisteme girmeleri, önceden kayıt yapanların ise 2018 KPSS Puanlarının tekrardan güncellemeleri gerekmektedir.

Ek Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen görevlendirilmelerinde öncelik aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

 • Eğitim Fakültesi Mezunları ve formasyon sertifikasına sahip Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Mezunları Formasyon sertifikası olmayan Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları
 • Yan alana sahip olanlar ile ihtiyaç duyulan alanda sertifika sahibi olanlar
 • Ön Lisans Mezunları, Lise Mezunları, Emekli Öğretmenler, Kamu Görevlileri (Mevcut
 • Lisans Mezunlarının yetersiz kalması halinde görevlendirmeleri yapılacaktır. Kamu görevlileri ile emekli öğretmenler tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.)

Aşağıda yer alan sertifikalar görevlendirmeye esas olarak kabul edilecektir.

 • İngilizce Sertifikası,
 • Özel Eğitim Sertifikası.
 • Okul Öncesi MEB Onaylı Sertifikası Olanlar

Başvurular sonucunda görevlendirilmeleri onaylananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını görmek şartıyla)
 • Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olması koşuluyla e-Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)
 • Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslını görmek şartıyla veya Müdürlüğümüzde
 • Doğrulanmak şartıyla e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
 • Erkek Adaylar İçin; Başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamış olmak (Yeni tarihli ve hangi kurumu verileceği belirtilmiş olması koşuluyla e-Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)
 • İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile bu bölümlere eş değer
 • Fakülte, yüksekokul mezunları dışında “İngilizce” branşından başvuru yapmak isteyenlerin İngilizce Sertifikalarının bir nüshası Müdürlüğümüzde kalmak üzere beyan etmek zorundadırlar.

NOT: İstenecek olan evraklarda eksiklik tespit edilmesi durumunda hiçbir şart altında görev verilmeyecektir.

Yapılacak sıralama sonrasında şartlarını sağlayanlar, güvenlik soruşturması neticesine göre görevlendirilecektir. Güvenlik soruşturması yapılmayanlar kesinlikle görevlendirilmeyecektir.

Soruşturma sonucunda FETÖ ve diğer terör örgütlerine ve Devletin Milli Güvenliğini tehdit eden yapılara mensubiyeti, üyeliği, iltisakî veya bağlantısı olduğu tespit edilenlere kesinlikle hiçbir şart ve unvan altında görev verilmeyecektir.

Yorum yapın