PATNOS ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

AĞRI PATNOS İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AĞRI PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli öğretmen başvuruları 25.08.2017 tarihine kadar uzatıldı.

İnternetten ücretli öğretmen başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Ücretli Öğretmenlik başvuruları 07-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurular sistem üzerinde alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüz atama şubesine teslim edilecektir.

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı kanunun 86. Madde doğrultusunda; vekil öğretmen görevlendirilmeleri yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere;

Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2016 (KPSS-P 121) Beden Eğitimi, Müzik ve Gürsel Sanatlar, Felsefe Grubu Mezunu olanlar ise (P-10) alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır.

Ücretli ve vekil Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1- Eğitim Fakültesi mezunları

2- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon belgesi bulunanlar,

3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olanlar

4- Emekli öğretmenler, (01.09.2016 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar).

5- 4 yıllık diğer fakülte mezunlarından; Eğitim Fakültesi bölümünden mezun olanların görevlendirmeleri bitmeyene kadar diğer bölüm mezunlarına görev verilmeyecektir.

6-Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

7-Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır

8-Görev alacak olan öğretmenler mazeretsiz olarak görevden ayrılamazlar.

9-Görev verilip göreve gitmeyenlerin sıra hakkını kayıp etmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir. Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

10-Vekil öğretmenlik için sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup, alan puan sıralaması doğrultusunda; asker ve ücretsiz izne ayrılan köy öğretmenlerin yerine ihtiyaca göre kura çekilecektir.

Başvurular 07-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurular sistem üzerinde alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüz atama şubesine teslim edilecektir.

Ön lisans mezunları müracaatları alınmayacaktır ihtiyaç duyulduğunda yeni bir duyuru yapılacaktır.

Not:Başvuruda bulunacak adayların diploma ve pedagojik formasyon belgelerinin fotokopilerini noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

3-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi. (Emekli olan öğretmenlerden)

4- Formasyon belgesi (var ise).

5- KPSS Sonuç Belgesi

6- Sabıka Kaydı

7- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

8-1 Adet mavi plastik dosya

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir